En ny strafftidslag. SOU 2016:18 : Betänkande från Strafftidsutredningen PDF

Skopia.it En ny strafftidslag. SOU 2016:18 : Betänkande från Strafftidsutredningen Image
BESKRIVNING
Utredaren lämnar en rad förslag:En ny strafftidslag som ersätter lagen om beräkning av strafftid med mera föreslås. Syftet med förslaget är att göra regelverket tydligt och enkelt att tillämpa samt att anpassa det till systemet med överförande av straff från andra länder. Förslaget innebär bland annat att rätten för en dömd att få börja avtjäna ett fängelsestraff om han eller hon vill det lagregleras och tydligt angivna tidsramar för placering i häkte i samband med placering av dömda i anstalt. Strafftiden ska i fortsättningen beräknas enbart i dagar. Beräkningen ska göras enligt en schablon. På detta sätt minimeras risken för misstag och felaktigheter när strafftiden räknas ut, och lika fall behandlas lika. Möjligheten för den dömde att lämna nöjdförklaring, det vill säga att avstå från att överklaga sitt fängelsestraff och på det sättet kunna påbörja avtjänandet av straffet tidigare, utökas och förenklas. Kravet på samhällsskydd lyfts fram vid bedömningen av om uppskov ska beviljas. Möjligheten att återkalla ett beviljat uppskov utökas, till exempel om en person som beviljats uppskov missköter sig. En ny och samlad lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande införs. Det handlar om att en person som till exempel sitter häktad och döms till fängelse ska tillgodoräknas tiden i häkte som avtjänad tid. Tillgodoräknande av tid för frihetsberövande ska vara obligatoriskt vid såväl svenska som utländska frihetsberövanden som ägt rum före verkställigheten av straffet och som har ett nära samband med straffet. Särskild utredare: Agneta Bäcklund.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,95 MB

FILNAMN: En ny strafftidslag. SOU 2016:18 : Betänkande från Strafftidsutredningen.pdf

ISBN: 9789138244197

UTGIVNINGSDATUM: 2016-03-04

En ny strafftidslag. SOU 2016:18 : Betänkande från Strafftidsutredningen-boken skrevs 2016-03-04 av författaren none. Du kan läsa En ny strafftidslag. SOU 2016:18 : Betänkande från Strafftidsutredningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
LADDA NER LÄSA ONLINE

En ny strafftidslag. SOU 2016:18 : Betänkande från ...

Strafftidsutredningen (Ju 2014:23) har i dag, tisdagen den 1 mars, överlämnat betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Dokument & lagar - Riksdagen

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected]

Gubbas hage
Världsbank i gungning
Hitlers München
Morden som skakat Sverige
In Defence Of Global Capitalism
Älskade assistent : en inspirationsbok om coachande personlig assistans inom LSS
Vågat 5: Het majkväll
Estrid Ericson : orkidé i vinterlandet
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2020
NU VILL Jag Ocksa Prata!
Piracy is liberation 001 : information wants to be free
Don't smell the balloons...och mer broken english
Tillbaka till Newton : den speciella relativitetsteori: forskning, kritisk
Enigma: Fågeln
Se igenom döden : att bemöta verkligheten utan rädsla
Jag är elöverkänslig: - en bloggares berättelser
Toalettpapperskungen
Utan ett spår