Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling PDF

Skopia.it Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Image
BESKRIVNING
Dessa riktlinjer har som målsättningen att ge vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar. De syftar till att: * Motverka under- och överdiagnostik av bipolaritet. * Medverka till att alla patienter med bipolär sjukdom erbjuds en integrerad, evidensbaserad farmakologisk och psykopedagogisk behandling. * Medverka till att alla patienter med bipolär sjukdom erbjuds en långsiktig, noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser. * Ge riktlinjer för handläggning av bipolär sjukdom i relation till graviditet och barnafödande. Riktlinjerna inleds med en kortfattad beskrivning av bipolärbegreppet, historik, etiologi och avgränsningsproblem kring bipolaritet. Därefter behandlas diagnostik, farmakologisk behandling, psykologisk behandling, graviditetsaspekter samt organisation av bipolärvård. Boken är i första hand skriven för vuxenpsykiatrer, men är även lämplig för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den kan med fördel användas i undervisning av läkare och andra personalkategorier. Även patienter och anhöriga kan ha utbyte av att läsa boken. Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Bipolär sjukdom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den fjortonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,13 MB

FILNAMN: Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling.pdf

ISBN: 9789177410690

UTGIVNINGSDATUM: 2018-02-13

Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Svenska Psykiatriska Föreningen. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bipolär sjukdom | Gothia Fortbildning

Hylla: Bipolär sjukdom; Titel och upphov : Bipolär sjukdom : kliniska riktlinjer för utredning och behandling ; Utgivning, distribution etc. Svenska psykiatriska föreningen, Sundsvall : 2018

PDF Behandling vid bipolär sjukdom - psykiatrisydvast.se

kliniska riktlinjer för utredning och behandling. av Mats Adler Lars Häggström (Bok) 2014, Svenska, ... Bipolär sjukdom : Öppettider for Kungsholmens bibliotek: måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - ... Behandling av personuppgifter; Om webbplatsen;

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga. Ds 2017:50
Agera Business Smart¿ : attrahera kunder! - 49 hemligheter till hur du behåller och skaffar dig nya kunder
Fiskenätter på Finnmarksvidda
Vägen till Kashgar
Divided Cities
I ljuset av Andrée : ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik
Hojfolk och bågar
Utan dig
Motpart
Att bygga ett orangeri
Jag bor i Kortedala
Viola
Svensk fonetik för andraspråksundervisningen
Gående på vattnet
Fri från oro och ångest
Martin går i gräset
Jorden må rämna
Mikroekonomi i ett nötskal
Ensamheter : en utforskande brevväxling