Perspektiv på interkulturalitet PDF

Skopia.it Perspektiv på interkulturalitet Image
BESKRIVNING
Begrepp som interkulturalitet och interkulturell undervisning har länge förts fram som en viktig grund för undervisning och utbildning. Där begreppet mångkultur ofta har kritiserats, bland annat för att essentialisera kulturer och befästa en syn på kulturer som klart åtskilda och statiska har interkulturalitet förts fram som ett alternativ som snarare fokuserar på ömsesidigt samarbete och processer mellan kulturer. Liknande kritik som har riktats mot mångkultur har dock även riktats mot begreppet interkulturalitet. Samtidigt menar många forskare att begreppet inrymmer något viktigt som det är värt att bevara och hålla fast vid men på samma gång hela tiden utveckla och hålla levande. Södertörns högskolas lärarutbildning har i många år haft en interkulturell profil och här diskuterar lärare och forskare begreppet interkulturalitet från en rad olika perspektiv. Författarna tar utgångspunkt i egna erfarenheter av undervisning på lärarutbildningen såväl som i pågående forskningsprojekt. Texterna behandlar vitt skilda områden som vad interkulturalitet betyder för lärarprofessionen, interkulturalitet i relation till de nationella minoriteterna, Sverige som ett mångreligiöst samhälle, interkulturalitet i en specifik lärarsituation samt begreppets historiska rötter. Den gemensamma tråden är dock att de alla diskuterar och reflekterar över vad interkulturalitet kan betyda och hur det kan förstås liksom dess relevans för en utbildning som tar utgångspunkt i alla barns och elevers lika värde och villkor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,55 MB

FILNAMN: Perspektiv på interkulturalitet.pdf

ISBN: 9789188663894

UTGIVNINGSDATUM: 2020-02-03

Perspektiv på interkulturalitet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Helena Hill. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Perspektiv på interkulturalitet online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Perspektiv på interkulturalitet: Publikationer ...

Kursen tar utgångspunkt i kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation. Genomförande - distans Kursen pågår vecka 36 (2020) till vecka 2 (2021) och ges på distans av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket, Kursen genomförs via lärplattformen Canvas och innehåller föreläsningar, workshops och praktiska övningar.

PDF Perspektiv på organisationsförändringar

Kursens genomförande bygger på att deltagaren deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserat arbete och att utnyttja digitala medier för samarbete och lärande.

Vi lever vidare : en familjekrönika
Mässbok
Stålpionjären : historien om Pelle Söderberg 1836 - 1881
Unga möter vården - upplevelser och förhållningssätt hos unga anställda i sjukvården
Korridorsrummet - erotisk novell
Lär dig Ryska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
I kallt förvar
Ett krossat hjärta
Slag i slag : notläsningsövningar/teknikövningar för slagverk. Teknikövningar för liten trumma, D. 2, lågstadium
Över en höstfika
La garra charúa
Croissants till frukost