Varför flickor? - Ideal, självbilder och ätstörningar PDF

Skopia.it Varför flickor? - Ideal, självbilder och ätstörningar Image
BESKRIVNING
Varför drabbas flickor i högre grad av ätstörningar än pojkar? Är dagens skönhetsideal mer tvingande för unga kvinnor än för unga män? Finns det historiska förklaringar till att kvinnor förväntas disciplinera sina kroppar mer än män? Dessa och liknande frågor står i fokus för den här tvärvetenskapliga antologin. Författarna diskuterar från olika infallsvinklar och använder sig av olika slags källmaterial. Samtida exempel är hämtade från unga kvinnors självbiografier och ungdomars beskrivningar av sina ideal, men också från skolans värld och ur massmedia. Äldre exempel visar hur unga kvinnors liv på olika sätt begränsats och ger därigenom historisk relief åt frågan "varför flickor?".

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,24 MB

FILNAMN: Varför flickor? - Ideal, självbilder och ätstörningar.pdf

ISBN: 9789144030531

UTGIVNINGSDATUM: 2003-07-01

Varför flickor? - Ideal, självbilder och ätstörningar-boken skrevs 2003-07-01 av författaren Birgitta Meurling. Du kan läsa Varför flickor? - Ideal, självbilder och ätstörningar-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Birgitta Meurling.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Matkampen : om ätstörning i familjen - Bulle Davidsson ...

Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar (2003) Det bekönade museet. Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet (2005, tills. med I-L Aronsson) Nytänkande och eftertankar. Kön, kulturella föreställningar och livsvillkor (2006, tills. med M. Zackariasson) Skolvardag och framtidsambitioner.

Varför flickor? ideal, självbilder och ätstörningar ...

Ideal, självbilder och ätstörningar Lund: ... streglering o ch kro ppsko ntro ll i en m ed iein fluerad verk lig het" s. 67 -92 i Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar ...

Delade meningar : retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser
Strage 242 : krönikor
Dramatik II : de politiska
Folklivsforskaren
The little book of little gardens
Numicon Talblock box med 80 stycken
Subsidie : svenska krig och franska pengar 1631-1796
Spotlight 4
12 Mellersta Gotland Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Småpåvarna
Enskilda arkiv
Dammsugerskans fyrtiotvå uppdrag : om konsten, livet och andra svårstädade utrymmen
Språklära 2-3 Lärarens bok
Bekåsons Fräckisar - Del 1
Skapa bestående förändringar - Bli din egen coach! Huvudbok E-bok
Dreamweaver 8 för alla : skapa proffsiga webbsidor
Sumpkärret blev ett varumärke