Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar PDF

Skopia.it Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar Image
BESKRIVNING
En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Vidare innehålelr den kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag. Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,53 MB

FILNAMN: Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar.pdf

ISBN: 9789139113058

UTGIVNINGSDATUM: 2015-08-06

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar-boken skrevs 2015-08-06 av författaren Helena Rosén Andersson,Olof Hallberg,Henrik Willquist,Hugo Norlén,Johanna Näslund. Du kan läsa Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Helena Rosén Andersson,Olof Hallberg,Henrik Willquist,Hugo Norlén,Johanna Näslund.
LADDA NER LÄSA ONLINE

När ska LUF tillämpas? - Frågeportalen ...

Den här boken är en av två lagkommentarer som behandlar de två nya upphandlingslagarna. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/17/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Förordning om offentlig Upphandling och upphandling inom ...

I kommentaren behandlas lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, paragraf för paragraf. Målgrupp är offentlig förvaltning. Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU.

Förvandlingen: Metamorfosen
Flykten från Berlin 1942
I tvillingarnas tecken
Våldsutsatta kvinnor - - samhällets ansvar
Pianopop 2007
Nöjena och dagarna
Månstenen
Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad
Kompetensbaserad Rekrytering, Intervjuteknik Och Testning
Kommer de, så skjuter jag oss : om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen
Andras plåga
Tintins äventyr. Enhörningens hemlighet
Musikanternas uttåg
Back to Nature with Ayurveda - part one
Följ mig! : Pastorala perspektiv i bergspredikan
Sigrid sover på soffan
Täcknamn: Hilde
61 timmar
Svensk luftfart 1900-1951 : civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen