Input Språkutvecklande SO-undervisning PDF

Skopia.it Input Språkutvecklande SO-undervisning Image
BESKRIVNING
När eleverna arbetar med SO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet. Språkutvecklande SO-undervisning innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkt i SO-ämnena. Boken underlättar för dig som vill: * få tillgång till effektiva, språkutvecklande övningar och uppgifter * utveckla användningen av det ämnesspecifika språket * utveckla strategier för hur man arbetar med både språk och innehåll parallellt * göra språket till en tillgång snarare än ett hinder. Innehållet utgår från den senaste forskningen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Studiehandledning till Språkutvecklande SO-undervisning fortbildning i grupp Med studiehandledningen får ni i kollegiet möjlighet att ta er an innehållet i Språkutvecklande SO-undervisning tillsammans och stötta varandra i att arbeta språkutvecklande.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,31 MB

FILNAMN: Input Språkutvecklande SO-undervisning.pdf

ISBN: 9789127441620

UTGIVNINGSDATUM: 2015-08-19

Input Språkutvecklande SO-undervisning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maria Bjerregaard,Björn Kindenberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Input Språkutvecklande SO-undervisning online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Språkutvecklande arbetssätt i undervisningen · Charlotta ...

100 platser du aldrig kommer att besöka : världens hemligaste platser bok .pdf Daniel Smith

Språkutvecklande SO-undervisning - Natur & Kultur

språkutvecklande i alla ämnen. Att ha språkliga kunskaper har uppmärksammats mer i det moderna samhället med globala kontakter och multikulturella samhällen (Skolverket, 2016, s. 10). 3.3 Språkutvecklande SO-undervisning En språkutvecklande undervisning grundar sig i att eleverna både utvecklar sina

Dynamiska innovationssystem i Norden? : sammanfattande analys och bedömning
Andarnas hus
Starkare : 40 dagar av hårdrock och andlighet
Kamrat .357
Att leda och arbeta i projekt
En annorlunda barndom : en kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt
Mitt liv : inget försvarstal
Svensk mystik
Sår är till för att göra ont!
Vila i frid
Gift med maffian : Min nakna sanning
Strategier för innovation i den tredje industriella revolutionen
Änglar finns dom, pappa?
Dödskaravanen
Höstens skuggor