Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen PDF

Skopia.it Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen Image
BESKRIVNING
Har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.Utredningen föreslår att insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet bör krävas av huvudmän för fristående skolor och förskolor samt av privata utförare av socialtjänst. Utredningen föreslår dessutom att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten samt för sådana boenden och hem som idag är undantagna från tillståndsplikt.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,75 MB

FILNAMN: Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen.pdf

ISBN: 9789138242322

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-13

Vill du läsa Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Finansdepartementet. Att läsa Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7 ...

Slutbetänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Vårdförbundet yttrar sig inte över de delar som handlar om skolväsendet, förutom beträffande elevhälsa.

Spännande från Ägarprövningsutredningen SOU 2015:7 ...

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Slutbetänkandet för Ägarprövningsutredningen bekräftar många av de problem på välfärdsmarknaden som Vänsterpartiet har pekat på sedan länge. Sjuka och äldre kan idag inte lita på att verksamhet bedrivs långsiktigt. Aktörer med kopplingar till

Leksaker och spel på Grönsöö
Ostadig och flyktig - Överdos
Brevet
Du måste smaka i alla fall
Den svenska pressens historia, band IV
Redo för strid
Den ljusaste natten
Livets sju andliga lagar : en praktisk vägledning i konsten att uppfylla drömmar
Arkeologi i Dalarna
Silver och smycken på Grönsöö
Svara om du hör mig
Dagg och dimma: Ljusets rike 4
Cykelkartan Blad 29 Norra Roslagen : 1:90000
Spansk bildordbok
7 dagar
Metoder för brukstextanalys
Bergfeldts Amerika. S2A1, Tre dagar med Ku Klux Klan
10 år och 1000 piskrapp : min historia om Raif Badawi och en kärlek i fångenskap
Midsommarafton Midsommarkransen