Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas PDF

Skopia.it Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas Image
BESKRIVNING
Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Gör det lätt att variera undervisningen I Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag: * Aktivitet, Historik och Tema * Problemlösning * Kan du det här? * Blandade övningar * Repetition * Svar, ledtrådar och lösningar * Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webben Programanpassat innehåll I Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Röd respektive Gul serie Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurserna i a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok. Basböcker på grundläggande nivå Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen. Studiestöd på modersmålTill Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,59 MB

FILNAMN: Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas.pdf

ISBN: 9789127421592

UTGIVNINGSDATUM: 2012-02-29

Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lena Alfredsson,Patrik Erixon,Hans Heikne. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Matematik 5000 Kurs 1a Gul Lärobok Bas online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok - Lena Alfredsson ...

Till Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik.

matematik 5000 | Adlibris

Till kurs 1 a Gul och kurs 1a Röd finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

Kazallons loggbok
En liten text om världsfrågorna
Eftertankar om arbetet
Amerikanskt
Sjöbergs affär. Del 2, Bråk i bilen
Älskade bergsby : vårt paradis i Ligurien
Rebecca och Djävulens söner
Skräcknoveller
Det jag mest föraktade - En bok om missbruk och våld
Blå längtan
Halländska historiska platser
De yngre barnens läroplanshistoria
Idol på sexfest
Bonden Marej
Kunde varit vi
Bartenderns bästa drinkar (PDF)
Ljuset i fönstret