Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3 : En ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning PDF

Skopia.it Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3 : En ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning Image
BESKRIVNING
En plattare skatt kan öka drivkrafterna att arbeta. Att sänka marginalskatterna för höginkomsttagare skulle stimulera till mer arbete och samtidigt kunna öka skatteintäkterna. Det framhålls i den nya ESO-rapporten "Skillnad på marginalen".Under de senaste tjugo åren har regeländringar inom skatteområdet lett till att marginalskatterna har sänkts för låg- och medelinkomsttagare, medan de snarare har höjts för höginkomsttagare. I rapporten undersöks hur beskattningen av arbetsinkomster kan utformas i syfte att minimera de ekonomiska förlusterna. I rapporten presenteras två reformförslag där marginalskatterna för höginkomsttagare sänks och vissa kapitalinkomster höjs i syfte att motverka negativa fördelningseffekter.Författarna menar att skatteintäkterna sannolikt skulle öka om marginalskatten sänktes för höginkomsttagare. Samtidigt poängterar de att det inte är önskvärt att ha en helt "platt" skatteskala, dvs. konstant marginalskatt för alla inkomstnivåer. Marginalskatten bör vara lägre för medelinkomsttagare än för höginkomsttagare, men den stora skillnad som finns i dag är inte motiverad. I ljuset av att kapital är betydligt lägre beskattat skapar det också drivkrafter till inkomstomvandling för de som har den möjligheten. Författare av rapporten är Håkan Selin och Spencer Bastani. Beställ dit exemplar redan idag!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,50 MB

FILNAMN: Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3 : En ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning.pdf

ISBN: 9789138249161

UTGIVNINGSDATUM: 2019-04-25

Vill du läsa Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3 : En ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Finansdepartementet. Att läsa Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3 : En ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

ESO-rapport föreslår justerad inkomstbeskattning - Ekonomistas

Bastanis och Selins ESO-rapport, Skillnad på marginalen - en ESO-rapport om reformerad. inkomstbeskattning, innehåller en bred och värdefull genomgång av den optimala skatteanalysens grunder och vad den har att säga om dagens svenska inkomstbeskattning. I en första analys (i kapitel 4) görs en beräkning av den grundläggande ...

Books and policy reports UCFS - Uppsala Centre for Fiscal ...

Regeringskansliet presenterade genom Finansdepartementet i veckan Skillnad på marginalen - en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning, ESO 2019:3. Rapporten är ett tungt inlägg i debatten om en ny skattereform. Avsändaren i sig ger särskild tyngd. Författare är forskarna Spencer Bastiani och Håkan Selin.

Nutidsnovellen
Hjältar och Hjältinnor
Skrivarboken - Bokstavsarbete A-Ö
Blommande år
Ödesdigra förbindelser i Norden
Kafka och det kafkaeska : Det dubbla omedvetna
Martin Luther med egna ord
Undan frostpiskan ; Flickan från fjällbyn
Den hemlighetsfulla ön
Plundring av vikingatida skatter på Gotland
Övergreppet
Nordkorea: Nio år på flykt från helvetet
Styrkan