Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer : Betänkande från Utredningen om bostäder för äldre PDF

Skopia.it Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer : Betänkande från Utredningen om bostäder för äldre Image
BESKRIVNING
Hur ska behovet av bostäder för äldre människor kunna tillgodoses framöver? Vilka hinder finns? Vilka möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på bostäder från en åldrande befolkning? Det har varit huvudfrågorna för denna utredning och de åtgärder som föreslås i betänkandet syftar till att dels underlätta för äldre personer att inneha eller skaffa sig en lämplig bostad, dels att förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för ett växande antal äldre invånare. Utredningen föreslår ett paket med åtgärder inom fyra områden, i syfte att:förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet,få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, medfokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, underlätta för seniorer att flytta till - eller bo kvar i - en bostad som det går att åldras i, samt attfrämja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet. Paketet omfattar sammanlagt 525 miljoner kronor per år under en femårsperiod, totalt drygt 2,6 miljarder kronor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,87 MB

FILNAMN: Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer : Betänkande från Utredningen om bostäder för äldre.pdf

ISBN: 9789138243534

UTGIVNINGSDATUM: 2015-10-06

Vill du läsa Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer : Betänkande från Utredningen om bostäder för äldre pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Näringsdepartementet. Att läsa Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer : Betänkande från Utredningen om bostäder för äldre online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

En liten bok om små bostäder - Ola Andersson, Herman ...

Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag och anför följande. Hyresgästföreningens riksförbund bedömer att utredningens förslag

Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i ...

Bostäder för seniorer ... I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen bo kvar i. ... Därför är det viktigt att i samhällsplaneringen få med kommunens socialtjänst som är förtrogen med var äldre invånare bor och hur deras levnadsförhållanden ser ut.

Sanningens ögonblick
Ska du dö nu också ditt miffo?!!
Med strömmen
Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism : hot mot EU:s sammanhållning?
Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet
Mina nio liv: Krönikor, del 3
Barcelona : En stad, ett fotbollslag
Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
Spaning Europa : Arena Idés årsbok 2009
Ökenrosen får alltid nya blad
Vart tar väckelsens folk vägen? : en studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng
Ifigenia : berättelse i två upptåg
Mitt livs mirakler
Patientdatalagen : en kommentar
Hyland. Legenden och hans tid
Det är inte du som är sjuk, lillebror - det är vi som är det!
Tankar för natten. 3, Till alla som är fucked for life
Städaren
Hiroshima min älskade
Konsten att sälja ett hem, en guide till ditt livs bästa och viktigaste affär