Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde PDF

Skopia.it Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde Image
BESKRIVNING
Det offentliga rummet - våra gator och torg - fyller en viktig politisk funktion. Det gör samhällets konflikter och ojämlikheter synliga och är en förutsättning för kollektiva uttryck som demonstrationer och gatufester. ? Men vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? När somliga individer och grupper inte längre anses höra hemma i en "attraktiv" stadsmiljö? Mats Franzéns, Nils Herttings och Catharina Thörns "Stad till salu handlar" om ?entreprenörsurbanismen? och dess förutsättningar, strategier och konsekvenser. Författarna inleder med att placera företeelsen i dess historiska - "postfordistiska" - sammanhang och fördjupar sig sedan i fyra konkreta exempel på urban politik och praktik: omgestaltningen av delar av stadskärnan i Stockholm och Göteborg samt klotterpolicyn i respektive stad.Bokens analyser tar fasta på lokala samverkansprocesser och deras politiska och ekonomiska förutsättningar och rör sig medvetet mellan det abstrakta och det konkreta och mellan gatan och maktens olika beslutsrum. Det är ett grepp som leder till viktiga insikter i skärningspunkten mellan teori och empiri och gör resonemangen värdefulla för alla som intresserar sig för våra städers - och det offentliga rummets - framtid. Ytterst gäller det demokratin.Mats Franzén är professor emeritus i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Han forskar nu om det kollektiva minnet av att växa upp i 1950-talets Gubbängen i södra Stockholm.Nils Hertting är docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hans forskning är bland annat inriktad på frågor om demokrati, makt och ansvarsutkrävande i lokala samverkansprocesser och urban ?nätverkspolitik?.Catharina Thörn är doktor i sociologi och docent i kulturstudier vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet. Hennes forskning har varit inriktad på urbana förändringsprocesser där frågor om gentrifiering, offentlighet och makt stått i fokus.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,42 MB

FILNAMN: Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde.pdf

ISBN: 9789171734655

UTGIVNINGSDATUM: 2016-08-30

Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Mats Franzén,Nils Hertting,Catharina Thörn. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Franzén mats - stad till salu - entreprenörsurbanismen och ...

Allt om författaren Mats Franzén. Populära böcker av Mats Franzén är Välfärdsstat och byggande : om efterkrigstidens nya stadsmönster i Sverige, Den folkliga staden : Söderkvarter i Stockholm mellan krigen och Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde.

Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga ...

Bokrelease: Stad till Salu . 07 december 2016 Arr: Stadsmuseet Mellanrum & Daidalos - entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde . Det offentliga rummet - våra gator och torg - fyller en viktig politisk funktion.

Själslig kärlek
Historia och historiker
Bokhandeln för ensamma hjärtan
Boken om Drakborgen
Estetisk teori
Drakviskaren
Orkansäsong
Så olika och ändå så lika!
Fåglarna under himlen
Sotare i Stockholm 1600-1900
Hemma hos andra
Ideologi i rörelse
Reinfeldteffekten : Hur nya moderaterna tog över makten i Sverige och skakade Socialdemokraterna i grunden
Demonerna
Allvarligt talat : Berättelser om livet
Stenhuggaren