Arbete på väg : regeltextsamling PDF

Skopia.it Arbete på väg : regeltextsamling Image
BESKRIVNING
Arbete på väg - en regeltextsamling - är i första hand framtaget för att kunna användas som referensmaterial vid kurser och utbildningar som berör krav och rekommendationer avseende arbetsmiljö och säkerhet vid arbete på väg. Kompendiet används bl a vid yrkeshögskolor och företagskurser. Med fördel kan kompendiet också användas av envar som har behov av tillgång till de mest väsentliga författningarna och reglerna avseende arbete på väg. Kompendiet innehåller bl. a följande författningar i helhet; Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, AFSarna Bygg- och anläggning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Lyftanordningar, Trafikförordningen, Väglagen, Vägförordningen, Vägmärkesförordningen inkl alla vägmärken, trafiksymboler m fl i färg, Ordningslagen, Lagen om vägtrafikdefinitioner, förordning om vägtrafikdefinitioner, samt Trafikverkets krav och råd avseende APV kompetens i upphandlad verksamhet. Samtliga författningar i kompendiet är återgivna per den 1 juli 2019.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,26 MB

FILNAMN: Arbete på väg : regeltextsamling.pdf

ISBN: 9789163963735

UTGIVNINGSDATUM: 2019-07-22

Arbete på väg : regeltextsamling är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Björn Andersson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Arbete på väg : regeltextsamling online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Webbkurser UtbildningsKraft Totalleverantör inom ...

Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3. Webbkursen omfattar hela det nya Steg 1 paketet 1.1+1.2+1.3 i enlighet med Trafikverkets krav och rådsdokument TDOK 2018:0371 och kursen uppfyller även kraven för att ersätta den tidigare kursen APV nivå 1+2 . Webbkurs! Arbete på väg nivå 1.

Arbete på väg: NIVÅ 1 (länk till kursen) på Trafikverket ...

vägen som sin arbetsplats, som för trafikanterna. Särskild hänsyn ska tas till de oskyddade trafikanterna. Inom ramen för denna målsättning har kommunerna utarbetat denna handbok. Arbete på vägar och gator berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Presidentens hatt
Trasdockan
Fornminnen i Skåne : en vägvisare
Efter flykten
Middag i Madrid ; Oväntad vändning
Fonem testblanketter (50 st.)
Dracula : Myt och verklighet
Konfliktsmart : Konflikthantering och självförsvar
Gömd
Sonetter
En bok om mannen som samband fann
Rymdblues
Gay tjej, god Gud : historien om vem jag var och vem Gud alltid har varit
Drick värmen ur min hand
De djärvaste uppdragen
Matte Direkt 9