Chefsarbetets etik PDF

Skopia.it Chefsarbetets etik Image
BESKRIVNING
Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris? Författarna representerar flera olika forskningsområden: företagsekonomi, moralfilosofi, socialvetenskap, genus vetenskap, tros- och livsåskådningsforskning och social psykologi. Några av dem är också verksamma som organisationskonsulter och journalister. Deras kunskap stimulerar till fördjupad reflektion kring det ansvarsfulla chefskapet. Boken riktar sig till alla chefer som vill ha en djupare självförståelse och granska den etiska dimensionen i sitt dagliga arbete.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,69 MB

FILNAMN: Chefsarbetets etik.pdf

ISBN: 9789144092997

UTGIVNINGSDATUM: 2013-04-19

Chefsarbetets etik-boken skrevs 2013-04-19 av författaren Tomas Brytting. Du kan läsa Chefsarbetets etik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Tomas Brytting.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Chefsarbetets etik | Kollega

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris? Författarna […]

Chefsarbetets etik - SNS

Boken Chefsarbetets etik (SNS) riktar sig till alla chefer som vill ha en djupare självförståelse och kunna se den etiska dimensionen tydligare i sitt dagliga arbete. Författare från olika områden skildrar ledarskap ur olika synvinklar, till exempel chefen som den gode herden, auktoritärt chefskap, jämställdhet.

Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad. Del 2. grantvädersmoln - lökäpple.
Sagobubblan : Vindens hemlighet
Dalkulla på vift i Dubai: Fördomar, förändring och Ferraris
Skymningstimman - målarbok
Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!
Blöta stövlar
Svenska i dag 8 Övningsbok
Coriolanus
Dunungen : lustspel i fyra akter
Det goda teamet : om teamarbete, arbetsklimat och samarbetshälsa
Skuggornas dans
Gud har en dröm : en vision om hopp i vår tid
Diamantringens Förbannelse
MAD. De största tecknarna 2, Sergio Aragonés
Ensam i Berlin
Studentköket Vego