Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna PDF

Skopia.it Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Image
BESKRIVNING
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 medlemsstaterna i EU. Samtliga europeiska stater utom Vitryssland är därmed som medlemmar av Europarådet anslutna till det övervakningssystem som satts upp enligt konventionen. Konventionen har betydelse för flera centrala samhällsområden. Genom den omfattande rättspraxis som Europadomstolen utvecklat sedan dess tillkomst i flera fall i politiskt mycket kontroversiella frågor har de olika rättigheterna som tas upp i konventionen givits ett konkret innehåll och genom denna praxis har innebörden av de förpliktelser som konventionen föreskriver klargjorts. Flera rättsfall inte bara mål mot Sverige har betydelse för den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen. Denna bok beskriver kortfattat konventionssystemet och den praxis som utvecklats rörande konventionens olika artiklar på ett sätt som gör den till ett viktigt arbetsverktyg för de jurister och andra som kommer i kontakt med konventionsrelaterade frågor. Henrik Ehrenkrona är f.d. hovrättsråd i Svea hovrätt, var rättschef i utrikesdepartementet åren 20022010 och var åren 20102014 Sveriges ambassadör vid Europarådet i Strasbourg. Han har under flera år varit svenska statens ombud inför Europadomstolen i mål mot Sverige och har även arbetat med konventionsrelaterade frågor i Europarådet, bl.a. med flera av de reformer av konventionssystemet som utarbetats.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,67 MB

FILNAMN: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.pdf

ISBN: 9789176105177

UTGIVNINGSDATUM: 2016-07-15

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna-boken skrevs 2016-07-15 av författaren Carl Henrik Ehrenkrona. Du kan läsa Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Carl Henrik Ehrenkrona.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående ...

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 1950 antog Europarådet den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). En av dessa rättigheter är individens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga ...

Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. Som lag här i landet ska gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och 14 till konventionen, och - med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och 13 till ...

Elva
Värden och vägar utan slut
Den återlämnade flickan
Bryt vanans makt : vinn inre frihet
Lyssna till Hallands författare. Upplysningen i Halland
Under belägring
Redan död
Klockan och Matskålen
En annan kust
Lärande bedömning
Folk på ön
Mord i det förflutna
Malmö är en dröm
Herden