Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial PDF

Skopia.it Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial Image
BESKRIVNING
Sju steg för att knäcka koden! Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien.Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Läs mer Läromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Metoden innehåller 7 steg: Steg 1 - Ljudsegmentering Steg 2 - Ljudsyntes Steg 3 - Bygga eller skriva orden Steg 4 - Läsa orden Steg 5 - Samtal om ordens betydelse Steg 6 - Upprepad läsning Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen Läsebok 1 innehåller 16 läsövningar som tränar: - introduktion av bokstäver och språkljud: O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F - korta ljudenligt stavade ord (med 2-3 språkljud) och enkla meningar. Arbetsbok 1 innehåller 27 övningar som tränar: - samma bokstäver och moment som i Läsebok 1 - skrivande utifrån aktuella moment - ljudanalys - ordkunskap. Läsebok 2 innehåller 32 läsövningar som tränar: - introduktion av bokstäver och språkljud: B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q - moment: ord med ändelser, konsonantförbindelser, ljudande/ljudlös konsonant, närliggande vokaler - enkla meningar och texter. Arbetsbok 2 innehåller 32 övningar som tränar: - samma bokstäver och moment som i Läsebok 2 - skrivande utifrån aktuella moment - läsförståelse - ordkunskap. Läsebok 3 innehåller 45 läsövningar som tränar: - ordläsning - textläsning - moment: frekventa småord, konsonantförbindelser, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord. Arbetsbok 3 innehåller 45 övningar som tränar: - samma moment som i Läsebok 3 - skrivande utifrån aktuella moment - återberättande text - läsförståelse - ordkunskap. Laborativt läsmaterial Det laborativa läsmaterialet innehåller 23 spel, som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna i Läsebok 1 och Läsebok 2.Lärarhandledningar - Lärarboken tillhörande Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, dessutom kopieringsunderlag med exempelvis kartläggning för fonologisk medvetenhet och läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna. - Lärarboken tillhörande Läsebok 3 innehåller anvisningar till alla sidor i Läsebok 3 och kopieringsunderlag till spel som förstärker aktuella moment i läsövningarna. Lärarmanualer till arbetsböckerna Till var och en av de tre arbetsböckerna finns en lärarmanual att ladda ner på liber.se. Där finns handledning till hur varje övning i arbetsböckerna är tänkt att utföras. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Om författarna Maj J Örtendal är fil.mag. i specialpedagogik med inriktningen läs- och skrivsvårigheter, och även utbildad talpedagog. I över 30 års tid har hon engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom grundskolan. Maj de senaste 12 åren utfört tal-, läs- och skrivutredningar på barn, ungdomar och vuxna och har som talpedagog arbetat med tal- och språksvårigheter. Därutöver är Maj läromedelsförfattare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,12 MB

FILNAMN: Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial.pdf

ISBN: 9789147083824

UTGIVNINGSDATUM: 2009-04-07

Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial-boken skrevs 2009-04-07 av författaren Maj J Örtendal. Du kan läsa Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Maj J Örtendal.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial - Liber

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i 7 steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Läseböcker, arbetsböcker, laborativt läsmaterial och de två lärarhandledningarna säljs separat.

Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial pdf download ...

Laborativt läsmaterial, Läsebok 1 och Läsebok 2 säljs även separat. Nu finns även Läs mer. Maj J Örtendal. Smakprov. Metoden Läsinlärning i 7 steg har efter hand vuxit fram tillsammans med elever i är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen genom att. Maj J Örtendal. Läsinlärning i 7 steg Läsebok 1.

Stulet liv
Fatta matte : gör matematik enkelt med kraftfull minnesträning
Bågsvetsning Fakta om TIG
Macbeth - En tragedi
Som jag behagar
Färre i häkte och minskad isolering. SOU 2016:52 : Betänkande från Häktes- och restriktionsutredningen
Småland - landskapets kyrkor
Bedragerskan
Drakar lyfter i motvind
Addition Skriftliga räknemetoder
I brist på leda
Yxmord ? liket nergrävt i Sverige
Minns ditt Norrtälje
Severins resa in i mörkret
Dans med en ängel
Psalmer i 2000-talet : för ung kör
Makten och härligheten