Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor PDF

Skopia.it Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor Image
BESKRIVNING
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer är en bok som fokuserar på bedömning och omhändertagande av personer som drabbats av akuta medicinska tillstånd. Boken vänder sig till sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård, inom såväl sjukhusavdelningar som akutmottagningar. Alla studenter som är intresserade av akutsjukvård kommer att ha glädje av den här boken. Den ger en introduktion till varför man måste kunna övervaka sjuka personer, hur man rapporterar och förklarar vikten av att kontinuerligt följa upp de patienter man är ansvarig för. Läsaren introduceras till de "track and trigger"-system som används i vården. Den presenterar på ett strukturerat sätt de vanligaste och allvarligaste akuta tillstånden hos personer som drabbats och hur de ska övervakas. Boken behandlar följande områden; Initial bedömning av den akut sjuka patienten, sårbara vuxna, plötslig död, hjärtstopp, chock, påverkat medvetande, andfåddhet, bröstsmärta, buk smärta och övre gastrointestinal blödning samt smärtande och svullen extremitet. Normalvärden redovisas också som jämförelse. Fokus ligger på bedömning och omhändertagande de första 24 timmarna av patientens sjukhusvistelse, men är värdefull för alla som träffar akut sjuka personer oavsett situation, inom såväl hemsjukvården som prehospital akutsjukvård. Boken ger mycket tips om fördjupad läsning. De aktuella referenserna tillsammans med författarnas gedigna kunskap inom området gör det här till en värdefull och aktuell bok för alla som är intresserade av akutsjukvård.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,78 MB

FILNAMN: Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor.pdf

ISBN: 9789144090368

UTGIVNINGSDATUM: 2013-11-19

Vill du läsa Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ian Wood,Michelle Garner. Att läsa Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok ...

Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor ... hälsoinformatik för sjuksköterskor av ... kommer att användas och hur den kanske kommer att förändra vården - i ett perspektiv på cirka tio år. Boken är skriven för att kunna läsas av alla i vården, ...

Inledande omhändertagande av akut sjuka personer (37408-01 ...

för omhändertagande av akut sjuka. arbetet med att uppdatera alla rutiner rörande trauma-omhändertagande på sjukhuset. Skapandet av en anpas ; Buy Akut omhändertagande av trauma - - på skadeplats och akutmottagning (bok + digital produkt) by Carina Elmqvist, Sofia Almerud Österberg (ISBN: 9789144086774.

Medium : ditt liv med andevärlden en handbok
Monstret Bopinku
Arbetsrätten : en översikt
Vad ska jag bli när jag blir klar?
Idéer och skapande : kultur- och idéhistoria
Under stjärnorna i Malmö
Stora städer och små barn : Rom
Snälla Gud ha mig kär
Kampen om Engelbrekt, En 40-årig konststrid i Falun
Kritisk tidsspegel : studier i 1940-talets svenska litteraturkritik
Spöksonaten
Janne Josefssons uppdrag
Servicekunskap - Lärobok