IMPAKT ? Snabborientering i det svenska skattesystemet PDF

Skopia.it IMPAKT ? Snabborientering i det svenska skattesystemet Image
BESKRIVNING
I IMPAKT - Snabborientering i det svenska skattesystemet får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt kan som stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller vilka som passar till aktuell kurs: A. IMPAKT - introduktion till det svenska skattesystemet, B. IMPAKT - introduktion till inkomstskatten, C. IMPAKT - introduktion till mervärdesskatten, D. IMPAKT - introduktion om socialavgifter och skatteavdrag, E. IMPAKT - Vissa frågor om tullrätt m.m., och F. IMPAKT - vissa frågor om företagsbeskattning. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt Punktskatt Arbetsgivaravgifter Källskatt Tull Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Akronymen IMPAKT består i initialerna till de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i det svenska skattesystemet. Ett eller flera av PM A-F är, beroende på inriktningen på aktuell kurs, lämpliga att kombinera med en eller flera av följande av mina e-böcker: - IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan (2016); - IMPAKT - Momsnyckeln (2015); - Momsrullan Andra upplagan (2016); - Skatteförfarandepraktikan - med straff- och europarättsliga aspekter (2015); - IMPAKT - Avtal och momsavdrag (2015); och - IMPAKT - Skatter och avgifter i Sverige (2015). För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan med PM A samt PM B (inkomstskatt) och/eller PM C (mervärdesskatt - moms). För en skatterättskurs på avancerad nivå kan nämnda bok kombineras med PM A samt PM D (socialavgifter och skatteavdrag), PM F (företagsbeskattning) och eventuellt PM E (tullrätt m.m.). Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera IMPAKT - Momsnyckeln respektive Momsrullan med PM C. IMPAKT - Avtal och momsavdrag i kombination med PM C passar bra till en workshop om moms. Skatteförfarandepraktikan är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som ytterligare litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. PM A kan vara ett bra komplement i det sammanhanget. De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 juli 2016. Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,88 MB

FILNAMN: IMPAKT ? Snabborientering i det svenska skattesystemet.pdf

ISBN: 9789176152201

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-14

IMPAKT ? Snabborientering i det svenska skattesystemet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Björn Forssén. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken IMPAKT ? Snabborientering i det svenska skattesystemet online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Skatt och poker - Inkomstskatterättens joker? En ...

Det svenska skattesystemet består av många olika komponenter, såsom kapital-, arbets- och arvsskatter, som utvecklats på olika sätt och som förtjänar att studeras var för sig. I projektet kommer dels skattesystemets utformning och utveckling att kartläggas i ett långsiktigt perspektiv, ...

IMPAKT - Snabborientering i det svenska skattesystemet ...

I IMPAKT - Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor.

Ett barns memoarer
Livets och årets festdagar
Den mest perfekta
Ingen ska få veta / Lättläst
Järnburen
Vad springer du ifrån?
Skammens hus
Hur jag lärde mig förstå världen
Lettland berättar : människomuseet
Knockemstiff
Introdus
Grannarna (Telegram klassiker)
De våra : en kriminalistisk roman