Solidaritetens betydelse PDF

Skopia.it Solidaritetens betydelse Image
BESKRIVNING
Kampen mot apartheid i Sydafrika och det framväxten av det globala civilsamhället 1958 uttalade en enad sydafrikansk befrielserörelse en vädjan till det internationella samfundet: Stöd oss i kampen för att störta apartheidregimen genom att bojkotta sydafrikanska varor! Omvärlden svarade med en kampanj som med tiden växte till en av de största och mest inflytelserika sociala rörelserna under hela efterkrigstiden. Men anti-apartheidrörelsen medverkade inte bara till apartheids avskaffande i Sydafrika, den spelade också en viktig roll i uppkomsten av dagens globala civilsamhälle. I Solidaritetens betydelse skildras och analyseras för första gången den globala anti-apartheidrörelsens framväxt. Håkan Thörn jämför också de nationella solidaritetsrörelserna i Storbritannien och Sverige, två länder som på olika sätt spelade viktiga roller i kampen mot apartheid.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,76 MB

FILNAMN: Solidaritetens betydelse.pdf

ISBN: 9789173898836

UTGIVNINGSDATUM: 2012-05-14

Vill du läsa Solidaritetens betydelse pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Thörn Håkan. Att läsa Solidaritetens betydelse online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Hämta Solidaritetens betydelse [pdf] Håkan Thörn ...

I Solidaritetens betydelse skildras och analyseras för första gången den globala anti-apartheidrörelsens framväxt. Håkan Thörn jämför också de nationella solidaritetsrörelserna i Storbritannien och Sverige, två länder som på olika sätt spelade viktiga roller i kampen mot apartheid. Utgivningsdatum: 20100603.

Solidaritetens betydelse - E-bok - Thörn Håkan ...

Titeln Solidaritetens betydelse är lånad av Håkan Törn.Hans bok beskriver efterkrigstidens allt mer gränsöverskridande civila samhälle, fram till anti-apartheid-kampen som han menar bidrog till att solidaritetskampen blev global.

Safari Afrika
Bögtjejen
Barnets rätt och bästa -en studie i barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm
Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Avtalad lek
The Vikings : warriors and traders = Vikingarna : krigare och handelsfolk
Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism : ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens
Frihet
Astrid och jag : 50 års arbetsliv
Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 11. Ljunits härad.
Mellan himmel och hav