Lean : gör avvikelser till framgång! PDF

Skopia.it Lean : gör avvikelser till framgång! Image
BESKRIVNING
Lean - Gör avvikelser till framgång! finns nu i en ny upplaga (upplaga 3) som är helt omskriven och har ett betydligt mer omfattande innehåll än tidigare upplagor. Boken ger en fördjupad förståelse för Lean utifrån ett västerländskt perspektiv, både vad gäller Lean-principernas innebörd och hur man skapar en Lean-kultur i en organisation. Fokus ligger på att skapa förståelse för tänkesätten inom Lean samt vad som krävs av ledare och medarbetare för att tänkesätten ska leda till önskade resultat. Allt handlar om att i olika sammanhang skapa förutsättningar att upptäcka och eliminera slöseri.Den 3:e upplagan är helt omarbetad och har mer än 60% mer innehåll än upplaga 2. Ett urval av förbättringar i 3:e upplagan är:* Ökat fokus på begreppet flödeseffektivitet och relationen till resurseffektivitet * Tydligare och mer pedagogisk beskrivning av hur effektiva flöden kan skapas * Kraftigt utökat innehåll avseende mål och mätetal samt ekonomistyrning inkl. Lean Accounting * Många nya exempel och illustrationer från flera olika typer av verksamheter* Mindre tillverkningsorienteradBoken är en lärobok snarare än en ren inspirationsbok. Att organisationen förstår de bakomliggande resonemangen är A och O för långsiktig framgång med Lean. Förståelsen är nödvändig för att konsekvent kunna välja rätta förbättringsåtgärder utifrån den egna verksamhetens unika förutsättningar.Målgrupper för boken är såväl Lean-utövare, som söker fördjupad förståelse för varför och hur, som beslutsfattare som står inför beslutet att välja en väg mot Lean. Den lämpar sig dessutom som studiematerial för studerande vid universitet, högskolor etc.Recensioner "Boken behandlar Lean och TPS med en fin helhetssyn och hela vägen från ett brett (samhälls-)perspektiv ned till verktyg och genomförande i det dagliga. Läsaren ges exempel på och förstår att synsättet, livsstilen är applicerbar både inom industrin och andra verksamheter. Man inventerar både historiken bakom och utvecklingen av principer och verktyg genom årtiondena. En resa som fortsätter. Dispositionen är lättläst och ger en plattform för att i den egna miljön höja nivån för strategiarbetet, förhållningssätt, principer, målformuleringar och inte minst genomförandefasen med tips om hur och även med fällor och fel. Innehållet i verktygslådan sätts i sin kontext på ett lättfattligt sätt och ger konkret visualisering av modeller och verktyg. Boken illustrerar både verktygen och värderingarna i sig, plus ger på ett avslappnat, målande och pedagogiskt sätt en grund för att genomföra eget arbete inom Lean och TPS. Jag ser fram emot en ny utgåva om några år. För TPS står ju inte stilla, eller hur?"Sven Wirenhammar - Division manager, Division Hand Trucks - Director, Production Control, TMHE Supply"Denna bok är både välstrukturerad och trevligt skriven och ger en bra översikt över grunderna i Lean. Författarna har valt att ge ett bredare perspektiv på Lean snarare än att beskriva Lean Produktion vilket gör att boken är läsvärd även för andra sektorer än den tillverkande industrin. Den är också utmärkt som kurslitteratur på grundläggande nivå."Monica Bellgran - Prof. Produktionsutveckling, Forskningsdirektör LKAB"Samtliga chefer inom Byggmax har använt den förra upplagan under den träning vi genomförde i Lean Management. Boken gav mycket bra inspiration till hur vi kan förbättra oss och den var väldigt uppskattad. Denna nya upplaga beskriver helheten på ett ännu bättre sätt än den förra och gör att man som läsare verkligen inser vad som krävs för att skapa en Lean-kultur. Förutom att den nya upplagan är betydligt mer omfattande och innehåller fler fördjupningar, illustrationer och exempel så är den också mer lättläst. Den kommer definitivt att underlätta vårt fortsatta arbete med att uppnå ännu bättre resultat inom Byggmax."Magnus Agervald - VD Byggmax Group AB"

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,13 MB

FILNAMN: Lean : gör avvikelser till framgång!.pdf

ISBN: 9789198037234

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-10

Lean : gör avvikelser till framgång! är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Per Petersson,Björn Olsson,Thomas Lundström,Ola Johansson,Martin Broman. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Lean : gör avvikelser till framgång! online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Lean

Lean - Gör avvikelser till framgång, upplaga 3 1 Instuderingsfrågor till boken "Lean - Gör avvikelser till framgång!" Upplaga 3 Syftet med dessa instuderingsfrågor är att fördjupa läsarens kunskaper. Dessa instuderingsfrågor kan med fördel användas som stöd under bokcirklar där en grupp går igenom kapitel för kapitel och har

Ledarskap: Gör Lean till framgång!

För något år sedan läste jag boken Lean - gör avvikelser till framgång, skriven av gänget på Part Development. (Jag skrev en recension av den boken också.) Nu när jag har läst Medarbetarens guide till framgång - förbättra med lean märker jag att jag kanske skulle läst dem i omvänd ordning.

Den heliga mässan : utdrag ur Cecilia - katolsk gudstjänstbok
Hälsa på recept : träna smartare, må bättre, lev längre
Jolo: Vägen till Sarajevo. Texter om och av Jan Olof Olsson
Spar dina tårar
Myten om det motsatta könet : från förskolepedagogiken vid Tittmyran och Björntomten till det maskulina samhällets undergång
Lyrik och röster
Maffiamordet 20-30 personer
De
Måndagsbarn
Hitta modet inom dig : att stå stark i livets stormar
Paris. Ett poem
Marionetten
Los Angeles : Utgrävning av framtiden
Lära och lyda med katekes och rotting : folkskolan på Gotland och dess lärare 1842-1950
Svart ros
Svärdets sång Spelbox