Respond - Värdegrunden i vardagen, arbetsbok PDF

Skopia.it Respond - Värdegrunden i vardagen, arbetsbok Image
BESKRIVNING
Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. För de personer som är i behov av insatser enligt LSS för att klara sitt vardagsliv och för att kunna vara delaktiga i samhället, är bemötandet av största vikt för deras livskvalitet.Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp. Metoden bygger på ett självskattningsinstrument där man bedömer hur man själv och arbetsgruppen agerar i det konkreta vardagsarbetet. Genom diskussioner utifrån resultatet av skattningarna kan vi utvärdera och utveckla vårt bemötande. Respond är alltså tänkt som en del av ett systematiskt arbete med kvalitetsutveckling i omsorgsarbete, byggt på värdegrunden i LSS.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,50 MB

FILNAMN: Respond - Värdegrunden i vardagen, arbetsbok.pdf

ISBN: 9789172511729

UTGIVNINGSDATUM: 2018-01-04

Vill du läsa Respond - Värdegrunden i vardagen, arbetsbok pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lena Söderman,Mårten Nordlund. Att läsa Respond - Värdegrunden i vardagen, arbetsbok online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

omvårdnadens grunder | Adlibris

Det innehåll och den metodik vi presenterar syftar till att stärka kopplingen mellan värdegrunden, uppdraget och den kultur och samt klimat man vill uppnå. Vi har en lustfylld pedagogik och arbetssätt med korta teorigenomgångar och praktiska övningar. Detta varvas med reflektion och diskussioner i mindre grupper. Arbetsbok ingår

Basutbildning för ridsportens ledare - Sisu Idrottsböcker

LIBRIS titelinformation: Respond : värdegrunden i vardagen / Mårten Nordlund & Lena Söderman.

Inledning till grammatiken
Det väldigt gamla folket & Trädet
Microsoft Excel 2003 Fördjupning
Healthy Happy Living - 10 veckor till en hälsosam och hållbar livsstil
Kompass ge/sk/re Europa - vår världsdel Grundbok
Resor i världen åk 6
Straffbar oaktsamhet
Välkommen till Himmelsta
Utblick och inblick : vänbok till Claes Sandgren
I de levandes skara
Den outgrundliga befrielsen : teman ur Vimalakirti-nirdesha
Svenskar i krig 1914-1945
Svenska knektar
Ut
En vanlig hygglig kille
The Walking Dead volym 8. Stormen