Civilprocessuella uppsatser PDF

Skopia.it Civilprocessuella uppsatser Image
BESKRIVNING
I denna uppsatssamling behandlas frågor om skillnaden mellan rättsfrågor och bevisfrågor, edition, åberopsskyldighet, fastställelsetalan, förlikning, tolkning, preklusion, edition, rättegångskostnader, innebörden av olika processhandlingar, processledning, prövningstillstånd, avtalsmöjligheter på processrättens område.Professor Lars Heumans artiklar har utgivits i flera olika tidskrifter och samlingsverk. En del är numera svåråtkomliga och därför har en samling av dessa varit efterfrågad. Den föreliggande uppsatssamlingen innehåller civilprocessuella uppsatser som offentliggjorts under åren 1978 till och med 2016.Artiklarna är sorterade under följande rubriker: Talan Åberopanden Verkningar och tolkning av processhandlingar Förlikning Preklusion Bevisupptagning, bevisvärdering och rättstillämpning Edition Rättskraft, lispendens och intervention Rättegångskostnad Prövningstillstånd Prejudikat Allmänna frågor om olika processformer.Boken innehåller i allt 41 uppsatser.InnehållTalan:- Kan en kärande ändra sin fullgörelsetalan till fastställelsetalan? JT 2003-04 s. 360 ff.- Avvägningsrekvisit och möjligheten för en domstol att avvisa en fastställelsetalan när käranden kan föra fullgörelsetalan? JT 2006-07 s. 837 ff.- Villkorade yrkanden, Festskrift till Torkel Gregow Norstedts Juridik, 2010, s. 77 ff.- Bör reglerna om grupptalan ändras? JT 2007-08 s. 829 ff.- Fristen för väckande av återvinningstalan enligt KL 4:19, JT 1989-90 s. 355 ff.Åberopanden:- Skyldigheten enligt RB 17:3 att göra förnekanden och kontradiktoriska och konträra åberopanden, JT 2007-08 s. 909 ff.- Bör rätten bedriva processledning innan den tillämpar en icke åberopad rättsregel? JT 1992-93 s. 919 ff.Verkningar och tolkning av processhandlingar:- Verkningar av medgivanden och vitsordanden som bygger på felaktiga förutsättningar, JT 1996-97 s. 21 ff.- I vilken mån bör rättens tolkningsverksamhet vara parts- eller domstolsvänlig? JT 1999-2000 s. 559 f.- Språklig tolkning av juridiska texter JT 2014-15 s. 569 ff.- En intellektuell rockad eller rätten att förlora en process, Rättsfall att minnas, Norstedts Juridik 1997, s. 401 ff.Förlikning:- Förbudet att åberopa förlikningserbjudande inför rätta, SvJT 1991 s. 87 ff.- Kan parter få en förlikning stadfäst då denna omfattar frågor som är föremål för prövning i en annan rättegång? JT 2003-04 s. 621 ff.Preklusion:- Preklusionsrisken vid bevissäkringspassivitet, SvJT 1993 s. 246 ff.- Recension av Bengt Lindell, Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken, JT 1993-94 s. 612 ff.- Officialprövning eller åberopsskyldighet vid tillämpningen av preklusionsregler, JT 2006-07 s. 57 ff.- Kan en part kringgå förbudet att åberopa ny bevisning i hovrätten genom att söka hjälp av en ordinär intervenient? JT 1991-92 s. 706 ff.Bevisupptagning, bevisvärdering och rättstillämpning:- Bevisupptagning under förberedelsen i syfte att främja förlikningsverksamheten: Process och exekution Vänbok till Robert Boman. Iustus 1990, s. 137 ff.- Kan parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler skall tillämpas? JT 2011-12 s. 336 ff.- Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, SvJT 2014 s. 357 ff.- Är avtalstolkning endast en rättslig verksamhet eller kräver den också bevisbedömningar? SvJT 2015 s. 793 ff.Edition:- Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister, Del I, JT 1989-90 s. 3 ff.- Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter JT 1995-96 s. 449 ff.- Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar, Vänbok till Bertil Södermark. Norstedt

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,80 MB

FILNAMN: Civilprocessuella uppsatser.pdf

ISBN: 9789172236646

UTGIVNINGSDATUM: 2017-01-01

Civilprocessuella uppsatser-boken skrevs 2017-01-01 av författaren Heuman Lars. Du kan läsa Civilprocessuella uppsatser-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Heuman Lars.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Rotröta i Sverige enligt Riksskogstaxeringen

Civilprocessuella uppsatser av Heuman, Lars: I denna uppsatssamling behandlas frågor om skillnaden mellan rättsfrågor och bevisfrågor, edition, åberopsskyldighet, fastställelsetalan, förlikning, tolkning, preklusion, edition, rättegångskostnader, innebörden av olika processhandlingar, processledning, prövningstillstånd, avtalsmöjligheter på processrättens område.Professor Lars ...

201703nyanlanda-och-etablerade-tjejer-matchas-att-motverka ...

LIBRIS titelinformation: Civilprocessuella uppsatser / Lars Heuman. Civilprocessuella uppsatser / Lars Heuman. Heuman, Lars, 1941- (författare) ISBN 9789172236646 Publicerad: Stockholm : Jure förlag AB, [2017]

Förstora din Penis
Hattar och andra huvudbonader
Kvinnorna på Cavendon Hall
Livia
Den bedräglige kvinnotjusaren
Övningar i linjär algebra
Trygghet i boende
Halland : Landet innanför Hallarna
Regnbågsmat : för ökad energi och hållbar hälsa
Storgårdsdottern: En släkthistoria
Arbetarbostaden på Selma Lagerlöfs Mårbacka
Marionetten
Flyg i Treenighetens fart
Kvinnogatan
Mellan flykt och förändring
En chans för mycket