Livets Bog. Del 1 PDF

Skopia.it Livets Bog. Del 1 Image
BESKRIVNING
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont - insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos.Livets bok ger grunderna till en vetenskap om livet. Den redogör för de principer som möjliggör vår livsupplevelse. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet och hur vi skapar vår framtid - vårt öde - genom vårt sätt att tänka och handla i dag. Vi befinner oss i utveckling, på väg att bli riktiga människor. Principen om "den starkares rätt" undergrävs till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla.*Livets bok är på svenska, men utges även i Sverige under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju delar och innehåller tolv färgplanscher. Alla delarna är inbundna. Del 1 är en inledning till verket och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi.Ur innehållet: Företal Världssituationen Den gudomliga skaparprincipen Den nya världsimpulsen Ett internationellt världsrike under skapande Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen Från djur till människa Världsalltets grundenergier Grundenergierna och tillvaroplanen Utveckling - Åtta symbolplanscher med förklaringar

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,67 MB

FILNAMN: Livets Bog. Del 1.pdf

ISBN: 9789187703140

UTGIVNINGSDATUM: 2018-07-03

Livets Bog. Del 1 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Martinus. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Livets Bog. Del 1 online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Biologi - Wikipedia

© Martinus Institut 1981: Reg. 27: Symbol nr 1 Jordklotets kosmiska strålglans

NVP:s olika delar | Palliativt utvecklingscentrum

Livets Bog 1-7. Livets Bog (Livets bok) består av sju delar och är Martinus stora centrala verk. Det utgör tillsammans med Den eviga världsbilden, del 1-6, med 100 symboler kärnan i hans beskrivning av den andliga vetenskapens världsbild.Naturen är den "livets bok" vars språk människan är på väg att lära sig att förstå.

Bobby Boy - mannen i mig
När äventyret väntar
I tiden
Externredovisningen i lagen -- Del 2, Bokföringslagen och Revisionslagen
Historia som domstol : historisk värdering och retorisk argumentation kring
Läxläsning
På andra sidan Gärdesgården
SOL 4000 Geografi 9 Fokus Arbetsbok
Man måste ligga steget före, Måltidsarbetets planering och organisering i barnfamiljen
Karl-Otto Hedal
Konsten att kommunicera
Politisk roman
Svenska låtar Västmanland
Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället
Hjälten Hjalmar klär på sig