Skrifter till Jan Rambergs minne PDF

Skopia.it Skrifter till Jan Rambergs minne Image
BESKRIVNING
Den 28 januari 2018 avled Jan Ramberg, professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Denna minnespublikation hedrar professor Rambergs enastående livslånga bidrag till privaträtten. Jan Ramberg var en praktiserande advokat i 15 år innan han disputerade 1970. Han utsågs senare till professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Jan Ramberg var verksam i Internationella handelskammaren (ICC) i 30 år och blev internationellt erkänd för sitt arbete med INCOTERMS. Han var en av Sveriges mest engagerade skiljemän i internationell skiljedom och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som utomlands. Jan var dessutom en flitig författare och skrev sjuttiosju juridiska böcker och många artiklar i svenska och utländska tidskrifter. Redaktionskommittén har bestått av professorerna Annina H. Persson och Marie Karlsson-Tuula. Innehåll: - Jan Rambergs liv som jurist av Jan Ramberg, redigerat av hans barn Christina, Hans, Johan och Richard Ramberg samt Ralph Peeker - Organisatorisk sjövärdighet i ett hållbarhetsperspektiv av Jeanette Andersson - Affärsrätt såsom akademiskt forsknings- respektive undervisningsämne av Ingrid Arnesdotter - Garantiansvar för produktskador? av Bertil Bengtsson - Standardavtal och konkurrensbegränsning av Ulf Bernitz - Huvuddragen i den nya franska avtalslagen av Rolf Dotevall - Yes, Jan - the law is lagging behind! av Ellen Eftestøl-Wilhelmsson - Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB - et norsk perspektiv av Thor Falkanger - Frågan om dold samäganderätt bör vara föremål för preskription - ett försök att gå till botten med frågan av Torkel Gregow - Något om återförsäkring och gentlemannamässighet av Peder Hammarskiöld - The Short and Unhappy Life of Production Sharing Agreements in Russia av Kaj Hobér - I lyckliga stunder och på lyckliga platser - Om att förena avtalsrättens teori och praktik av Torbjörn Ingvarsson - Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda av Marie Karlsson-Tuula - Om äganderättsförbehåll och andra säkerhetsrätter i sjörätten av Annina H. Persson - Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs av Björn Sandvik - Om leveransklausuler och deras funktion av Johan Schelin - Witch-craft formulas and Regulation 261/2004 on compensation to air passengers av Lena Sisula-Tulokas - Båthyra, jämte lån och charter av Hugo Tiberg - Kronofogdemyndighetens konkurstillsyn inom ramen för myndighetens verksamhetsgren konkurstillsyn TSM av Rolf Åbjörnsson - Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 av Ann Charlotte Edenman - Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1997-2017 av Annina H. Persson

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,62 MB

FILNAMN: Skrifter till Jan Rambergs minne.pdf

ISBN: 9789172237537

UTGIVNINGSDATUM: 2019-02-10

Vill du läsa Skrifter till Jan Rambergs minne pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Skrifter till Jan Rambergs minne online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Skrifter till Jan Rambergs minne - Insurance - Sweden

Skrifter till Jan Rambergs minne / redaktionskommittén Marie Karlsson­Tuula och Annina H. Persson (Jure. 258 s.) ADVOKATEN NR 3 • 2019 leken. Boken om Raoul Wallenberg är en tegelsten (eller två) och jag trodde inte jag skulle orka igenom den. Men jag var fast från första sidan.

Skrifter till Jan Rambergs minne - Bok (9789172237537) | Bokus

2019 (Swedish) In: Skrifter till Jan Rambergs minne / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Stockholm: Jure, 2019, p. 1-12 Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Jure, 2019. p. 1-12 National Category Law (excluding Law and Society)

Rubicon : den romerska republikens uppgång och fall
Minnen av en sång
Toner av guld
Den kosmetiska demokratin : en studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad
Att våga falla
Schuberts Winterreise : en passionshistoria
Entreprenörskap - Praktiska övningar för Hantverksprogrammet
Ebbas bok
Barcelona - berättelser från Katalonien
Nordic Trophy : 30 år med snygga lastbilar
Min vän smärtan
Bokslutsanalys
Möjliga och omöjliga människor : korta noveller
Drömmen om okapin
En Humbla på haven
Alltid lite till : om att slåss för sitt liv
Samlade skrifter. D. 2, Dikterna om Paradis. Vol. 2, kommentar