Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer PDF

Skopia.it Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer Image
BESKRIVNING
I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbetet med matematik handla om att ta var på barns olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras. Fritidshemmets verksamhet ska vara ett stöd för barns lärande och utveckling och för de mål som finns i skolan. Den här boken vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena Språk och begrepp; Tal och räkning; Mått och mätning; Sortera och klassificera; Geometri och former samt Mönster.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,47 MB

FILNAMN: Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer.pdf

ISBN: 9789127429925

UTGIVNINGSDATUM: 2013-10-14

Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer-boken skrevs 2013-10-14 av författaren Anna-Lena Lindekvist. Du kan läsa Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Anna-Lena Lindekvist.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Katalog 2019 Fk-Åk 3 by Natur och Kultur - Issuu

Fritidshem Matematik i aktivitet och vardagliga situationer är skriven av Anna-Lena Lindekvist som är legitimerad lärare och har arbetat som småskollärare i 40 år. Hon har en fil. mag. i pedagogik, skriver en avhandling om matematiksvårigheter och är Gudrun Malmerstipendiat.

Anna-Lena Lindekvist - Natur & Kultur

och fritidshem kan fritidspedagogen bidra till elevernas måluppfyllelse. En förutsättning för detta är att goda för - utsättningar för samverkan mellan fritidspedagoger och lärare som undervisar i matematik skapas. Litteratur Lindekvist, A-L. (2013). Fritidshem - Matematik i akti - viteter och vardagliga situationer. Stockholm: Natur ...

Dodgers
Till vem skulle vi gå? : en guide till nutidsmänniskan och religionerna
Montaillou : en fransk bondby 1294-1324
Älg, sil och suttare... : skog, sjö och kök med ett jakt- och fiskelag vid Vänern
Grannarna : teckningar ur vardagslivet
Tecken som föregår jordens undergång
Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan
Uppdrag ALFA : hotet mot Air Force One
Hjärtats färd
Kolarhistorier
Samhällsplaneringens teori och praktik
Klädpoker - erotisk novell
Hela Stockholms Isaak Hirsch : grosshandlare, byggherre, donator 1843-1917
Koka björn