Marknadsrätten. En introduktion PDF

Skopia.it Marknadsrätten. En introduktion Image
BESKRIVNING
Marknadsrätten. En introduktion är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden - konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen.Marknadsrätten. En introduktion tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden. Gällande svensk rätt sätts in i ett såväl historiskt som vidare europeiskt och internationellt marknadsperspektiv.Denna sjunde upplaga har uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste tre åren. I fråga om lagstiftning gäller det framför allt den nya processordningen i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, som den 1 december 2016 har ersatt den tidigare Marknadsdomstolen.Uppdateringar har därtill gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.Marknadsrätten. En introduktion är i första hand tänkt att användas som kurslitteratur inom jurist- och civilekonomutbildning, men vänder sig även till advokater, bolagsjurister och alla som arbetar med konsumenträtt, reklam och marknadsföring.PER JONAS NORDELL är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,93 MB

FILNAMN: Marknadsrätten. En introduktion.pdf

ISBN: 9789139208068

UTGIVNINGSDATUM: 2017-01-23

Marknadsrätten. En introduktion är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Per Jonas Nordell. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Marknadsrätten. En introduktion online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Marknadsrätten : En introduktion

En introduktion kap. 5-6 - Konkurrensrätt: Läs Nordell, Marknadsrätten. En introduktion kap. 2-4 samt Bernitz / Kjellgren: Europarättens grunder 16 kap. (dock ej avsnittet om upphandling) - Design: Läs Bernitz, m.fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens kap. 6 samt avd. 13.3.2-13.3.3 och Levin, Lärobok i immaterialrätt kap.

Marknadsrätten : en introduktion - Per Jonas Nordell - Bok ...

En introduktion kap. 5-6 - Konkurrensrätt: Läs Nordell, Marknadsrätten. En introduktion kap. 2-4 samt Bernitz / Kjellgren: Europarättens grunder 16 kap. (dock ej avsnittet om upphandling) - Design: Läs Bernitz, m.fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens kap. 6 samt avd. 13.3.2-13.3.3 och Levin, Lärobok i immaterialrätt kap.

Mörker
I tangons hetta/En dag på stranden
Nordisk fauna
Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin
Hämndens ö
Yoga med barn
Det ja?ser på Noma i Ko?penhamn
En handbok om fötter : ett nytt perspektiv på kroppen
Vegetarisk snabbmat - 10 recept under 30 minuter
Det hände på Cooper?s Charm
Bettys resa