Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige PDF

Skopia.it Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige Image
BESKRIVNING
Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige tar ett helhetsgrepp om det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare och specialister inom fältet förklarar och diskuterar frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt. Flera grundläggande rättighetsperspektiv relateras till konkreta former av det offentliga uppdraget. Både internationella åtaganden och svensk rättslig reglering presenteras i ljuset av det ansvar som legitim förvaltning av demokratin innebär.Vad kräver respekten för de mänskliga rättigheterna av det offentliga Sverige? Hur arbetar vi i praktiken så att de mänskliga rättigheterna skyddar individer och stärker demokratin och rättsstaten? Vilka rättsliga, politiska och moraliska normer gäller, och hur ska dessa tolkas och implementeras? Författarna diskuterar dessa och andra frågor i en tydlig relation till nutida forskning och svensk förvaltningspraxis.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,66 MB

FILNAMN: Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige.pdf

ISBN: 9789144116891

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-23

Vill du läsa Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anna-Sara Lind,Elena Namli. Att läsa Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige ...

De mänskliga rättigheterna står under ständigt hot. ... Det civila samhället, trossamfund, idrottsrörelsen, fackliga organisationer och andra måste bevaka det offentliga Sverige och samtidigt vara uppmärksamt på missförhållanden i de egna leden. Flickor och kvinnor är särskilt utsatta för våld, ...

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige - - Bok ...

Det civila samhället, där trossamfunden ingår, har blivit en viktig granskare av staters sätt att upprätthålla dessa fri- och rättigheter. Denna samhällsroll hade kunnat utvecklas mer. Place, publisher, year, edition, pages 2017. no 10, p. 312-313 Keywords [sv] Mänskliga rättigheter, offentliga samhället

Linjär algebra : från en geometrisk utgångspunkt
Vektor åk 8 Lärarhandledning
Finn vilan vid Guds fadershjärta
Mödrarnas söndag
Returbiljett Polen
Problem med personalens attityd och engagemang?
Resan till Ljungby i södra Möre
Run, run, run! : journalist i fält
Jomsviking
Bedömningar och beslut : Från anmälan till insats i den sociala barnavården