Arkeologi och identitet PDF

Skopia.it Arkeologi och identitet Image
BESKRIVNING
De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten.Det finns inget självklart svar på hur man som arkeolog ska förhålla sig till den här diskussionen. Svaren varierar från ett avståndstagande, där man betonar det problematiska i att överhuvudtaget diskutera identitetsfrågor med utgångspunkt i ett arkeologiskt material, till ett bejakande av tanken att det är möjligt att närma sig frågor kring identitet utifrån arkeologisk empiri.Oavsett vilken hållning man intar är det uppenbart att arkeologiämnet måste ta de brännande frågorna om identitet och tillhörighet på allvar. I denna bok belyser 17 arkeologer med skilda utgångspunkter hur identitetsskapande fungerar, och har fungerat, i såväl vår egen tid som i det förflutna. Boken är resultatet av en session på temat arkeologi och identitet vid konferensen VIII Nordic TAG, en samnordisk konferens som anordnades i Lund i maj 2005. Boken Arkeologi och identitet har redigerats av Bodil Petersson och Peter Skoglund vid Institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund. Tryckår 2008 Mjukband 162 x 242 mm, illustrerad svart/vit

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,54 MB

FILNAMN: Arkeologi och identitet.pdf

ISBN: 9789189578203

UTGIVNINGSDATUM: 2008-01-01

Vill du läsa Arkeologi och identitet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Arkeologi och identitet online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Antikens kultur och samhällsliv - Institutionen för ...

Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet. Uppsala universitet. ... och hur förhåller sig arkeogenetiken till ... Plugga arkeologi och antik historia på Uppsala ...

Arkeologi och identitet - DIVA

Introduktion: arkeologi och samhälle. Arkeologi och samhälle. Lund, Institutionen för arkeologi och antikens historia. 7-11. Petersson, B. (2008). Skåne mellan nationerna : arkeologi och regional identitet. Arkeologi och identitet. Lund, Lund University, Institute of Archaeology and Ancient History. 23-38.

Skugga av svek. Del 2
Sannolikhetslära och statistik
Undertryck
Högre växel i minoritetspolitiken. SOU 2020:27. Stärkt samordning och uppföljning : Slutbetänkande från Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken. (Ku 2018:05)
Terra Hexa - Den nya världen
Mitt eget race : livet, cykeln och bergatröjan
Tom, lille Tom
Bryt dig loss
Studier i svart: Livet och döden i universums spegling
Suicide speech
Under ytan : en antologi om designforskning
50 genvägar till ett sockerfritt liv