Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd profession PDF

Skopia.it Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd profession Image
BESKRIVNING
Vilken slags profession är lärarkåren? Är lärarkåren ens en profession? Vad innebär autonomi och hur påverkas en yrkesgrupp av att det uppstår hierarkier inom den? Den här boken, om förstelärarreformens införande i svensk skola, för en nyanserad diskussion av dessa frågor som ytterst handlar om förutsättningarna för lärares yrkesutövning. Författarna visar att förestelärarreformen har stärkt lärarnas autonomi, framför allt på ett organisatoriskt plan, samtidigt som deras vardagsarbete påverkats i liten utsträckning. Reformen har bidragit till att lärarprofessionen splittrats, eller stratifierats. Som följd har professionen stärkts i sin position i skolorganisationen samtidigt som skolledningen fortfarande styr urval av förstelärare och påverkar arbetsinnehåll. Organisering och professionalisering är därmed inte nödvändigtvis varandras motsatser. Med en stärkt lärarprofession som är mer organiserad kan skolan stärkas och klara av att möta en mer komplex omvärld. Lärarkåren och förstelärarna erbjuder en nyanserad förståelse av det så omtvistade professionsbegreppet och vad det betyder i förhållande till lärares yrkesutövning och autonomi. Boken vänder sig till studenter på olika lärarutbildningsprogram, skolledarutbildningar och till yrkesverksamma lärare och skolledare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,36 MB

FILNAMN: Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd profession.pdf

ISBN: 9789144123387

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-16

Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd profession är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Johan Alvehus,Sanna Eklund,Gustaf Kastberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd profession online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare, åk 1-9 ...

Lärarkåren och förstelärarna: splittrad, stärkt och styrd profession. Lund: Studentlitteratur (256 sid - väljs i samråd med handledare) Alvunger, Daniel (2015). Towards new forms of educational leadership? The local implementation of förstelärare in Swedish schools, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2015:3, 55-65 (11 sid.)

Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd ...

Ledarskapet och att vara en attraktiv arbetsgivare i skolan. HR-kommunikatörens tips och råd i rekryteringen! Aktuell forskningen: "Lärarkåren och förstelärarna: Splittrad, stärkt och styrd profession." Vår satsning på att behålla äldre lärare! Så jobbar vi med e-learning i introduktionen av nya medarbetare.

Dubai
Varumärkeslagen : en kommentar
Barnamörderskan från Fryksände
Lux Min språkutveckling Gul
En gränslös kärlekshistoria
Vild eld
Faktiskt En resa i rymden
8 variationer : prosa
26 dikter
Svensk internationell privat- och processrätt
Världens dummaste folk : så blir de godtrogna svenskarna grundlurade
Under samma tak
När mentorskap och coaching sätter djupa spår : mellanchefer blickar bakåt
Hälge. Lavinvarning!
Jag njuter så länge jag varar
Orkidéer och maskrosbarn : hur alla barn kan blomstra
Anledningar att inte läsa böcker : en lättläst guide
Grus, småsten och pärlor
Hotellfrukost i Europa