Perspektiv på fritidshemspedagogik PDF

Skopia.it Perspektiv på fritidshemspedagogik Image
BESKRIVNING
Ett väl fungerande fritidshem är avgörande för de många barn som tillbringar stora delar av sin dag där. I Perspektiv på fritidshemspedagogik ger författarna en rad viktiga infallsvinklar på hur fritidshemmet kan bidra till barns lärande och allsidiga utveckling. Hur kan en framtida fritidshemspedagogik utvecklas? De första kapitlen skapar med hjälp av psykologiska och samhälleliga teorier en bred förståelseram för barnet i fritidshemmet. Boken är därefter uppbyggd runt centrala lärandeteorier samt socialpedagogiska och fritidspedagogiska teorier. Tillsammans bidrar författarna till att skapa en relevant ämnesmässig kärna för en nytänkande fritidshemspedagogik. Perspektiv på fritidshemspedagogik ger en god grund för att skapa ett kvalificerat och inspirerande innehåll för den tid barnen tillbringar i fritidshemmet. Den riktar sig till blivande lärare och yrkesverksamma.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,55 MB

FILNAMN: Perspektiv på fritidshemspedagogik.pdf

ISBN: 9789144088143

UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-29

Vill du läsa Perspektiv på fritidshemspedagogik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Trine Ankerstjerne,Stig Broström,Thomas Gregersen,Marcelo Ibanez,Anja Hvidtfeldt Stanek. Att läsa Perspektiv på fritidshemspedagogik online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Fritidshemspedagogik - Barn- och ungdomsvetenskapliga ...

Perspektiv i fritidshem beskriver hur en och samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Vart vi riktar blicken är avgörande för vad vi får syn på, vilket också påverkar hur vi väljer att handla. Att se på samma händelse utifrån olika perspektiv hjälper oss att i högre grad förstå vad som pågår i ...

Perspektiv på fritidshemspedagogik - Upplaga 1 | Studentapan

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Från ett svenskt perspektiv kan den amerikanska valproceduren verka osäker.; Artikeln är byggd på tveksam vetenskaplig grund och har ett perspektiv som enbart pekar ut brister hos de arbetslösa själva.; Det beror på att arbetslivets perspektiv inte fångats upp tillräckligt i ...

Scarpetta
Mot dessa våra minsta
Elkrafthandboken. Elmaskiner
Dubbelgångare ; Ödet förde oss samman
I det förflutna
Gravid med kropp och själ
Lux Min språkutveckling Blå
Vägen mot hållbarhet - historien om skogsindustrins miljöarbete
Liksökning med miniubåt
Eftersökt rånare var också mördare
Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift
Män som slår kvinnor
En lek med enkla ord
Judinnans tystnad
Falkens döttrar
Antirasister : Människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900
Laboon : vågen som äter människor
Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn