Mitt liv med finskan PDF

Skopia.it Mitt liv med finskan Image
BESKRIVNING
Redan som barn i Tornedalen talade Bert Isacsson svenska och finska i familjen. När han började skolan märkte han vilken låg status finskan hade, inte ens som hjälpspråk fick finskan användas för att hjälpa finsktalande barn tillrätta. Han fick därför i några dagar viskande tolka lärarinnans ord för en bänkkamrat, varefter denne ansågs kunna följa undervisningen utan hjälp. Så olika kunde skolstarten vara i slutet på 30-talet. I gymnasiet ville han tillsammans med några andra läsa finska som frivilligt tilläggsämne, men detta föll på rektorns motstånd. Det var först under ett studentår i Helsingfors i mitten på 50-talet som han kunde gripa sig an med studier i finska. Han lärde sig där också vad det innebar att ett minoritetsspråk, dvs. svenskan, hade en i lag tryggad ställning. Någon sådan möjlighet hade aldrig prövats i Sverige, eftersom förslag härom aldrig hade framförts. Först vid millennieskiftet har minoritetsspråkens ställning förbättrats genom Sveriges anslutning till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Intresset för minoriteternas ställning kunde Bert Isacsson senare utveckla i den svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, vars ordförande han var i början av 90-talet. Åren 198998 var han av regeringen utsedd ordförande för Fjäll- och samemuséet Ajtte i Jokkmokk. På 90-talet var han även under några år ordförande i stiftelsen Finlandshuset i Stockholm.I boken redogör han bl.a. för sina upplevelser av och med finska språket i Sverige och i Finland.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,38 MB

FILNAMN: Mitt liv med finskan.pdf

ISBN: 9789178447152

UTGIVNINGSDATUM: 2006-10-01

Mitt liv med finskan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bert Isacsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Mitt liv med finskan online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

finskan i mig | hRaven

I SvD:s serie om tvåspråkighet har Erland Kaldaras pratat om sin kärlek till romanes, Thomas Östros om sin barndom med meänkieli och Anna Järvinen om sin relation till finskan. Tvåspråkighet är för mig en liten "tröstbonus" i livet efter den traumatiska förlusten av mitt hemland, släktingars "försvinnande" till Sibirien, riskfylld flykt i fiskebåt en oktobernatt på ...

Mitt liv med finskan: Amazon.co.uk: Bert Isacsson ...

Pris: 149 kr. Häftad, 2006. Finns i lager. Köp Mitt liv med finskan av Bert Isacsson på Bokus.com.

Nya kartor ska ritas
Mörkläggning : och 51 andra kränkningar av den kubanska statens oberoende
Kungälvs-fallet
Älskade träd : om 33 arboreta, en rad alléer & andra träd
En förborgad framtid
Att slå sig fri del 2
H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter - att leda i praktiken
Själv : kraften i egentid
Miniskepparen : båtpyssel & sjökunskap för de yngre besättningsmedlemmarna
Ordonnansen
Karma Boulevard