Tekniken bakom språket PDF

Skopia.it Tekniken bakom språket Image
BESKRIVNING
Vi omges av språkteknik av skilda slag: stavningskontroller, maskinöversättning, röststyrda tjänster, digitala ordböcker, kommunikation via chatt, sms och andra moderna medieformer. Den här antologin beskriver den mer eller mindre dolda tekniken bakom språket. Hur påverkar IT språk och språkanvändning, till exempel ungdomars skrivande på nätet? Vilken samhällelig och demokratisk betydelse har tekniken när det gäller att göra information tillgänglig för alla? I boken medverkar flera av landets ledande läs-och skrivforskare, språkteknologer, informations- och medievetare, språkvårdare, tillgänglighetsexperter med flera.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,42 MB

FILNAMN: Tekniken bakom språket.pdf

ISBN: 9789188423054

UTGIVNINGSDATUM: 2016-08-25

Vill du läsa Tekniken bakom språket pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Rickard Domeij. Att läsa Tekniken bakom språket online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

En nyttig översikt | dagensbok.com

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. ... Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade i specialskolan. ... Kommentarmaterial till ämnesplanen i teknik i gymnasieskolan ...

Tekniken bakom språket | Stockholms Stadsbibliotek

Tekniken bakom språket. Nyhet: 2009-01-14 Precis i slutet av 2008 gav Språkrådet ut en bok om språk och IT, med några av oss från institutionen som författare. Informationstekniken är ett självklart inslag i snart sagt alla sammanhang i det moderna samhället, så även på språkets domäner.

Mellan himmel och hav
Krigets största misstag
Skott i vattenlinjen
Om språket
Jakten på svenskheten
Svart jord
Den förvandlade Messias : Jesus Barabbas II
Damast och Dräll på Grönsöö
Vegetarianen
Väggen