Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) PDF

Skopia.it Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) Image
BESKRIVNING
Några av utredningens förslag:Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter.Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner.Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna.Sametinget ska vara huvudman för sameskolorna vilket skulle betyda att Sameskolstyrelsen läggs ner. Ovanstående presenterar utredningen som förslag utifrån sitt uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. I uppdraget ingick också att lämna förslag till ett lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter. Särsklid utredare: Kerstin Hultgren

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,14 MB

FILNAMN: Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04).pdf

ISBN: 9789138248096

UTGIVNINGSDATUM: 2018-06-13

Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lärare och elever Utbildningsutskottets Betänkande 2018/19 ...

Några av utredningens förslag: Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner. Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar. Några kommuner ska bli huvudmän för specials

Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre ...

2017 års Skolmyndighetsutredning har i sitt betänkande Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättr e skola (SOU 2018:41) framhållit att lärar-och förskolläraryrkena liksom rektors- och förskolechefsyrkena behöver bli attraktivare så att alla elever och barn får sin utbildning av legitimerade och behöriga lärare eller förskollärare och så att rektorer och ...

Gränslöst liv
Illusioner om lycka och lidande
Blodhundar
Napoleon och slaget vid Marengo
Photoshop Elements 9 Fördjupning
Allt Kommunicerar : Pr-Konsulterna Visar Vägen
146 Ljusdal Vägkartan : 1:100000
Yamal och Storälgen
Rök utan eld : 20 korta berättelser
Sturemorden : ett blodigt maktspel
The Art of Asking - Hur jag lärde mig släppa oron och be om hjälp
Till minne av en villkorslös kärlek
Att vara Loa Falkman