Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik PDF

Skopia.it Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik Image
BESKRIVNING
Våra universitet och högskolor är arenor för bildning, fritt tänkande, intellektuell utveckling och förkovran. Det är väl tanken hos de flesta av oss? Men ser det ut så på våra svenska lärosäten?I denna antologi rapporterar och analyserar ett antal lektorer och professorer inifrån svenska universitet och högskolor. Sammantaget framträder en bild av våra lärosäten, som står allt längre ifrån klassiska bildningsideal. Det universitet som en gång föddes i Bologna håller nu på att krossas av en Bolognaprocess.Författarna argumenterar för att både lärares och studenters fria tänkande och kunskapssökande alltmer underkastas byråkratiska och politiska maktprocesser. Undervisningen bedrivs inte längre som fritt kunskapssökande som mål i sig utan som medel för att uppnå ökad anställningsbarhet och politiska målsättningar som jämlikhet, jämställdhet och mångfald.Kunskapen som förmedlas paketeras och görs likformig, så att den likt en vara i färdig form kan ges till studenten. Relationen mellan lärare och student förvandlas från en som bygger på ömsedigt förtroende och kreativitet, till en där studenten blir ett offer, som behöver beskydd från lärarens professionella omdöme. Därmed efterfrågas numera lärare med terapeutiska förmågor snarare än ämneskunskaper. Hela verksamheten avprofessionaliseras. Den högre utbildningen blir allt lägre.De iakttagelser jag gjort och de slutsatser jag dragit av att politiken allt oftare blivit en plats där politiker leker marknad bestyrks när jag läser det som redovisas i denna bok. Jag hoppas att fler än jag ska ha glädje och nytta av den, konstaterar Bengt Göransson(s) i antologins efterord.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,59 MB

FILNAMN: Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik.pdf

ISBN: 9789178448340

UTGIVNINGSDATUM: 2012-07-18

Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik-boken skrevs 2012-07-18 av författaren Mats Alvesson,Daniel Ankarloo,Ola Fransson,Torbjörn Friberg,Michael Gustavsson. Du kan läsa Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Mats Alvesson,Daniel Ankarloo,Ola Fransson,Torbjörn Friberg,Michael Gustavsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

(PDF) Den högre utbildningen. Ett fält av marknad och ...

Den högre utbildningen blir allt lägre. De iakttagelser jag gjort och de slutsatser jag dragit av att politiken allt oftare blivit en plats där politiker leker marknad bestyrks när jag läser det som redovisas i denna bok. Jag hoppas att fler än jag ska ha glädje och nytta av den, konstaterar Bengt Göransson(s) i antologins efterord.

Vol 3 Nr 1 (2013) | Högre utbildning

Han är engagerad i debatten om välfärdsstatens framtid i Sverige och Danmark, samt kritiska perspektiv på marknadsanpassningen av den högre utbildningen, föreläser och debatterar kring välfärd, globalisering och socialpolitik. Familj. Daniel Ankarloo är systerson till historikern Bengt Ankarloo.

Dödlig kod - Del IV
Sektion M III
Folkhemmets bakgård : att bana väg för integration i Sverige
Fängslande fynd : polisfordon geonom tiderna
Vad skulle folk säga, om dom visste!?
Berlusconi
När jag upptäckte att jag var gud
Där vi badade nakna och älskade med bybor
Siri
Boken om babytecken : en guide till tidig kommunikation med din bebis
Dödlig besatthet
Jag kallar honom Timy : sprickor under huden
Anna Sevardt
Sängens historia ? Minibok med text från 1887
Historiska katter
Systrarna på heden : ett Brontë-mysterium
Fallet Valladares
När sommar blir till höst
Svenska-Engelska Bilduppslagsbok med djur för tvåspråkiga barn Bilingual Children's Picture Dictionary of Animals