Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga PDF

Skopia.it Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga Image
BESKRIVNING
I Östeuropas städer ser vi tydliga spår av de postsovjetiska samhällenas förvandlingar. Vilken roll spelar erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden för dessa omstruktureringsprocesser? Jonas Lindström ger en bred och ingående skildring av de senaste decenniernas förnyelseprocesser av den lettiska huvudstaden Riga. Han visar hur skeendet i hög grad formats utifrån olika drömbilder eller "urbana fantasmagorier". Dessa avspeglas i såväl nya bostads- och kontorskomplex som i nya shoppinggallerior samt i de officiella stadsutvecklingsplanerna. Lindström visar också hur dessa visioner och drömmar produceras i en kamp mellan olika föreställningar om samtid och framtid, där det förflutna utgör huvudkomponenten. I Rigas pågående stadsförnyelse lyfter Lindström fram tre tendenser -- avsovjetisering, globalisering och letti fiering. Tillsammans frambringar de en ny identitet för staden. Samtidigt leder dessa tre helt olika utvecklingsriktningar till en stadsförnyelse som saknar överblick och en samlad vision. Jonas Lindström är sociolog, verksam vid Södertörns högskola. Det här är hans doktorsavhandling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,16 MB

FILNAMN: Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga.pdf

ISBN: 9789179242428

UTGIVNINGSDATUM: 2012-05-25

Vill du läsa Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jonas Lindström. Att läsa Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Drömmen om den nya staden - Arkiv förlag

Köp 'Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga' nu. I Östeuropas städer ser vi tydliga spår av de postsovjetiska samhällenas

Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det ...

Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga by Jonas Lindström Unknown: ISBN-10: 91-7924-242-1 / 9179242421 ISBN-13: 978-91-7924-242-8 / 9789179242428:

KOKBOK SOPPOR (PDF)
Grönt byte
Katastrofer under 100 år
Skrivbok Blå - Skrivbok Blå
Den röda flugan
Operation Hongkong
Det är upp till dig! : Bli en bättre beslutsfattare
Game of thrones - Svärdets makt
Filmnoveller V
Det måste vara ödet/Med hela hjärtat
Höstens skuggor
Mitt språk är arabiska! 3
Skeppsbyggnadskonstens teknologi
På spåret sfi 2C Lärar-cd 1-2
Fiendens dotter
Samlade dikter
Psaltaren enligt Septuaginta
Operakritik