Mariestads lagbok 1597 PDF

Skopia.it Mariestads lagbok 1597 Image
BESKRIVNING
Mariestads lagbok från år 1597 är unik. Bara från fyra svenska städer finns det handskrivna lagböcker bevarade. Handskriften återfinns idag på Kungliga biblioteket. En viss proveniens kan spåras av den på pärmen nästan bortnötta texten "Mariestadtz Lagh book ANNO 1597" där också en av ägarna har präglat sitt namn: Leonard Rääf. På främre pärmens insida står med bläck Mariestads Rådstugu tillhörig. Enligt en anteckning högt upp på blad 1r skänktes handskriften den 24 januari 1852 till Kungl. Biblioteket "af Hr Kammarjunkaren och Ridd. Leonard Rääf". Leonard Fredrik Rääf (1786-1872), "Ydredrotten" på Forsnäs i Östergötland, var en ultrakonservativ riksdagsman, lärd historiker och samlare, betydelsefull inte minst som medarbetare vid utgivandet av Svenskt diplomatarium och Swenska fornsånger, samt själv författare till den stora Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland. Hur, var och när Rääf hade införskaffat Mariestads Lagbok är okänt. Lagboken tillkom decenniet efter Mariestads grundläggning och bygger på Magnus Erikssons stadslag från omkring 1350-talet. Avskriften är gjord av stadsskrivaren i Mariestad Jacob Svensson Iller, även känd som Jacob skrivare. Redan 1865 framförde Carl Johan Schlyter tanken att handskriften var skriven av Jakob Svensson Iller. Hans namn visserligen inte finns i handskriften, men Schlyter såg likheterna i skrivstilen i andra handskrifter, där Iller uttryckligen uppger sig vara skrivaren. Lagtexten omfattar 188 sidor. Den innehåller ett stort antal anfanger, målade i vackra färger. Texten är präntad med en vacker handstil och i flera färger. En av de mer intressanta bilderna är en detaljerad teckning av ett skepp (sid. 216, fol. 46v) som har uppmärksammats i både fartygs- och historieböcker. Den är införd i kapitel 30 i köpmålabalken. Varför bilden av skeppet finns avbildat här är en gåta. Något sådant skepp kan inte ha funnits i Vänern och var Iller fått uppslaget till denna illustration lär vi aldrig få kunskap om.Efter lagtexten återfinns 16 sidor med avskrifter av handlingar som var av betydelse för den unga staden. Här finns även stadens privilegiebrev från den nionde oktober 1583. Handskriften utges nu genom Missalestiftelsen i Skara som tidigare har utgivit: Skaramissalet (2006), Swensk ordabok (2009) och Breviarium Scarense (I:2011, II: 2016).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,42 MB

FILNAMN: Mariestads lagbok 1597.pdf

ISBN: 9789186681432

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-01

Mariestads lagbok 1597 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Mariestads lagbok 1597 online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Mariestads lagbok 1597 | Skara Stiftshistoriska Sällskap

Mariestads lagbok från 1597. Ingen landshövding finns längre på Marieholm i Mariestad, men högt uppsatta och bemärkta personer sågs likafullt i länsresidensets stilfulla salonger lördagen den 14 september 2019. Där sågs hans högvördighet biskopen i Skara stift, Åke Bonnier.

Åke Möller skriver om historien - Mariestads-Tidningen

Skara stiftshistoriska sällskap. 177 likes. SKARA STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP bildades 1992 och har till uppgift att väcka och främja intresset för...

Amazing Space SWE (PDF)
Dunkla avsikter
Eldjägarna
Dialogkompetens - för utveckling i arbetsliv och samhälle
Snäckorna
Globalisering och svensk arbetsmarknad
Brännande skuld: Del 2
Berättelsens möjligheter : lärares reflektioner över fiktion
Himmel över Alaska
Strategiska loopen
Kultur som motstånd och motkraft
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2009
Finns det en, finns det flera
Mina drömmars stad
Fantasy