Kvinnors liv och arbete PDF

Skopia.it Kvinnors liv och arbete Image
BESKRIVNING
Denna bok kom ut på SNS Förlag redan 1962 och väckte stor uppmärksamhet i debatten. Nu finns den tillgänglig som e-bok. Alltfler kvinnor söker sig ut i förvärvslivet. Teoretiskt råder likställdhet mellan könen, men ännu är villkoren mycket olika för män och kvinnor. Den s.k. kvinnofrågan (termens riktighet ifrågasätts av författarna) har länge dominerat debatten, som inte alltid kännetecknats av saklighet. Kvinnors liv och arbete vill belysa problemet ur några olika synvinklar. Boken, som består av norska och svenska studier, är full av fakta och idéer för den fortsatta debatten av värde för alla som funderar över kvinnans roll i samhället. Innehåll: Könsrollerna i samhället, Rollfördelnigen i familjen, Uppfostran och personlighetsutveckling, Kvinnan i hem och yrkesliv, Ensamma kvinnor, Familjen och den gifta kvinnans förvärvsarbete samt Företagen och den kvinnliga arbetskraften.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,45 MB

FILNAMN: Kvinnors liv och arbete.pdf

ISBN: 9789186949204

UTGIVNINGSDATUM: 2013-02-18

Kvinnors liv och arbete-boken skrevs 2013-02-18 av författaren Dahlström Gösta,Dahlström Edmund,Thyberg Stina,Tiller Per Olav,Holter Harriet. Du kan läsa Kvinnors liv och arbete-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Dahlström Gösta,Dahlström Edmund,Thyberg Stina,Tiller Per Olav,Holter Harriet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kvinnokamp

Många kvinnor förblev därför ogifta - och oförsörjda - livet ut. Samtidigt var behovet av billig arbetskraft enormt när industrisamhället växte fram. Kvinnor hade naturligtvis alltid arbetat, på den egna gården eller i familjehantverken i städerna. Det nya var att de nu tog arbete utanför hemmet och tjänade egna pengar.

Sätt fokus på kvinnors liv och arbete | Lena Sommestad

Många kvinnor förblev därför ogifta - och oförsörjda - livet ut. Samtidigt var behovet av billig arbetskraft enormt när industrisamhället växte fram. Kvinnor hade naturligtvis alltid arbetat, på den egna gården eller i familjehantverken i städerna. Det nya var att de nu tog arbete utanför hemmet och tjänade egna pengar.

Tunn is
Värdegrundsarbete i akademin
Norstedts stora bok om segling
Jag har ett språk
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola
Tjäna pengar på internet medan du sover
Pickwick-klubbens efterlämnade papper, innehållande en trogen skildring av de korresponderande ledamöternas strövtåg, faror, resor och äventyr
Den glada vetenskapen
Projekt - Organisation för målorientering och lärande
Falkens döttrar
Skåne, mat och medier
Jenny Lind : historien om den svenska näktergalen
Bödeln gråter
Familjen Lambs hemlighet
Boken om Sverige Grundbok
Bronstornet Garba
Tolv gånger Pinter
Landet i mitten - Tyskland och det nya Europa
Marken Brinner
Balansbollsträning för hund