Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. DS 2016:6 PDF

Skopia.it Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. DS 2016:6 Image
BESKRIVNING
Kompletterande överväganden och lämnas delvis avvikande förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), tillämpningsdirektivet, i förhållande till de förslag som tidigare lämnats av Utredningen om nya utstationeringsregler.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,38 MB

FILNAMN: Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. DS 2016:6.pdf

ISBN: 9789138244340

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-08

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. DS 2016:6 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. DS 2016:6 online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid ...

Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering REMISS Publicerad 5 juli 2016 Ladda ner. Remissvar 58-2016.pdf (PDF: 588.0 kB) Ansvarig handläggare. Ola Brinnen; Avsändare. Arbetsmarknadsdepartementet . Externt diarienummer. A2016/00736/ARM .

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid ...

Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected] Webbplats: wolterskluwer.se ...

Svarta lansen
Förståelse ger bra möten
Panamadokumenten
Hatbrott 2015 : statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott
Bröd och kakor : baka utan gluten
Ortnamn i stilistisk variation
Oväntat möte i LA
Vilse i lustiga huset
Matematik Origo Lärarguide 3b
Att klippa får och sköta dem på bästa sätt : goda råd från en erfaren fårklippare
Robert Broberg letar efter sig själv
ABBA The Backstage stories
Naturlyrik
Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel