Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser PDF

Skopia.it Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser Image
BESKRIVNING
I denna juridiska framställning redogör författaren på ett lättillgängligt sätt för de rättsregler som gäller för bolag, föreningar och stiftelser. Författaren tillämpar ett ekonomiskt perspektiv på de problem som beskrivs, varför stor vikt har lagts vid de regler som gäller för aktiebolag och särskilt reglerna om bolagets eget kapital. Här tas bland annat upp vad som gäller vid kapitaltillskott till bolaget vid ny- och fondemissioner samt när ett bolag ger ut optioner eller obligationer. Denna fjärde upplaga har uppdaterats med de ändringar som har skett i rätten fram till oktober 2011. Associationsrättens grunder är främst avsedd att användas på grundkurser vid universitet och högskolor. Den är även värdefull för alla som i sitt arbete behöver sätta sig in i eller uppdatera sina kunskaper i associationsrättsliga frågor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,41 MB

FILNAMN: Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser.pdf

ISBN: 9789144079646

UTGIVNINGSDATUM: 2012-03-19

Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Martin Smiciklas. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Associationsrättens grunder (7061-04) | Studentlitteratur

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare.Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid.

Associationsrättens grunder

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Carl Hemström, men efter hans frånfälle har ansvaret...

Livet i vår värld Arbetsbok
Virka! : virkade projekt för ditt hem
Svensk och europeisk marknadsrätt 2 : marknadsföringsrätten
Victoria line, Central line
Lovsjung Tillsammans
Rörelseorganens funktionsstörningar - Klinik och sjukgymnastik
Suiones - en polsk historia
Lyckliga i alla sina dagar : Om pengars och människors värde
Under Nevadas sol - erotisk novell
Den sjungande staden : en bok om körlivet i Lund
Dråp eller nödvärn