Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner PDF

Skopia.it Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner Image
BESKRIVNING
Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren. Maskulinitet förstås som ett avståndstagande från den moderliga omsorgen, en kompensatorisk reaktion snarare än som ett fullbordande av något naturligt givet hos ett mankön. Med hjälp av psykoanalytiska och fenomenologiska tankegångar tar sig författaren an frågor om vad som utmärker maskuliniteten, hur den blir till och vad den försummar och går miste om. Det maskulina projektet är en bok som vänder sig till alla med intresse för den komplexa genusfrågan, och med hjälp av psykoanalysen och fenomenologin breddar den förståelsen av maskulinitet. Gunnar Karlsson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut. Pressröster: "Först vill jag uttrycka min beundran för Gunnar Karlssons mod att ge sig på detta svåra, komplexa, politiskt överladdade, närmast minerade ämne. [---] Boken innehåller intressanta psykodynamiska och fenomenologiska infallsvinklar på ämnet vars rika innehåll inte går att ge rättvisa i en recension. [---] ... vill jag tacka Karlsson för en kunskapsrik bok ... Boken är ett av de viktigaste inläggen i den psykodynamiska könsdebatten på senare tid och den bör ha en stor möjlighet att bli en svensk klassiker. Med Det maskulina projektet har Gunnar Karlsson gett ett utomordentligt intressant och tankeväckande inlägg i den viktiga diskussionen om vår könsidentitet." Tomas Wånge, Leg. psykolog och privatpraktiserande psykoterapeut med relationell inriktning vid Linnéstadens Psykoterapiinstitut i Göteborg, Psykoterapi, Nr. 3, 2019, s. 49-52

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,62 MB

FILNAMN: Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner.pdf

ISBN: 9789187483394

UTGIVNINGSDATUM: 2019-05-08

Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner-boken skrevs 2019-05-08 av författaren Gunnar Karlsson. Du kan läsa Det maskulina projektet : psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Gunnar Karlsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Karlsson - Sveriges bästa priser och sortiment

(ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Författarinfo »

PDF Torrent Matchfixning : manipulation av matcher och ...

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Dött vatten
Felsteg
Momsrullan
Vad vill de gröna?
Ängel i Monte Carlo
När livet kommer emellan
Adobe InDesign CS6 : fördjupning
Viktiga ord i matematik : geometri
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör
Ulf Linde : inträdestal i Svenska akademien
Så länge skutan kan gå : möten med skärgårdens sista fiskare
Photoshop Elements 5 digital bildbehandling
Kul att det körs
Jag tvivlar på ditt ord
Tankar ur min inre dimension
Gnisselzonen : så lyckas du bli av med trötthet, värk och sömnproblem