Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800 PDF

Skopia.it Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800 Image
BESKRIVNING
Föreställningar om Sverige och svenskar kan spåras långt tillbaka i historien, åtminstone när det gäller de översta samhällsskikten. Vi vet att den maktägande överheten och den boklärda eliten från medeltiden och framåt föreställde sig svenskarna som ett folk med särskilda seder, bruk och språk och med ett gemensamt historiskt och mytologiskt ursprung. Detta var också något som de i olika sammanhang kommunicerade till undersåtarna. Men vilken betydelse hade dessa föreställningar för så kallat vanligt folk i det tidigmoderna samhället? Denna bok behandlar vanliga människors föreställningar om svenskhet under tidigmodern tid. Här problematiseras och nyanseras bland annat tidigare uppfattningar om att den breda allmänheten bara omfattades av lokala identiteter före den moderna nationalismens genombrott. Samtidigt visas att de olika former av svenskhet som kommer till uttryck på gräsrotsnivå från senmedeltid och framåt varken var urgamla eller särskilt enhetliga. Jens Lerbom är docent i historia och lektor vid Högskolan i Halmstad. Doktorerade vid Lunds universitet 2003 på en avhandling om Gotlands övergång från Danmark till Sverige 1645. Har därefter framför allt forskat kring migration, förnationella identiteter, integration, våldets kulturhistoria och politisk kultur i det förmoderna samhället.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,99 MB

FILNAMN: Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800.pdf

ISBN: 9789170611957

UTGIVNINGSDATUM: 2017-03-31

Vill du läsa Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jens Lerbom. Att läsa Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Svenskhetens tidigmoderna gränser folkliga föreställningar ...

Svenskhetens tidigmoderna gränser : Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800 (2017) Se post i DiVA. Bok. Ett omöjligt uppdrag? : Om lokal- och personhistorisk forskning i de erövrade östdanska landskapen före 1658 (2016) Se post i DiVA. Kapitel i bok, del av antologi

Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga ...

Recension av Jens Lerbom, "Svenskhetens tidigmoderna gränser: Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500-1800" Harrison, Dick LU In Historielärarnas Förenings Årsskrift 2018. p.182-183. Mark

Paraplyet
Depression - det är inte bara du : diagnos på ett omänskligt samhälle
Vem äger sanningen?
Energihealing : öppna upp din läkande kraft
Natt över Oslo
Fixa språket 1
Bekåsons Fräckisar - Del 1
Änglarnas medicin : hela kropp och själ med hjälp av änglarna
Odla ditt lagomliv : gör upp med digital stress, livsstilshets och kravet
Citymorden
Nio liv
Gösta Berlings saga (Telegram klassiker)
Lyssna till ditt hjärta och lev dina drömmar : upptäck berättelsen om ett livslångt sökande efter hälsa, harmoni och lycka
Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt
Kapten Svea 3 - Eldflugornas herre
Den röda adressboken
60+ och singel
Suckar ur djupen
Ett år i rymden : en livstid av upptäckter