Tankar om livet : problem som möter varje människa - med djup insikt tolkade av en av världens andliga ledare PDF

Skopia.it Tankar om livet : problem som möter varje människa - med djup insikt tolkade av en av världens andliga ledare Image
BESKRIVNING
"Att lyssna är en konst. För att verkligen kunna lyssna måste man lägga bort alla fördomar och dagliga vanor. När sinnet är öppet, har ni lätt att förstå, ni lyssnar med verkligt intresse. Men tyvärr lyssnar de flesta av oss fulla av opposition. Vi har avskärmat oss genom fördomar, religiösa, psykologiska eller vetenskapliga eller genom våra dagliga bekymmer och begär. Därför lyssnar vi i själva verket till våra egna tankar och inte till vad som sägs. Vi har ytterst svårt att glömma vår uppfostran, våra fördomar, våra tycken, våra antipatier, att nå bortom ordet och lyssna så att vi förstår omedelbart."Jeddu Krishnamurti kan konsten att lyssna, att ta del av människors plågor och glädjeämnen. Hans förkunnelse är inget lärosystem, och han söker inte värva några lärjungar utan framhåller ständigt att ingen annan kan lösa våra problem åt oss - att lösningen ligger inom oss själva. I "Tankar om livet" har Krishnamurti tecknat ned samtal han haft med människor över hela världen. De rör sig om de centrala frågorna om Kärleken och Dygden, om Tron och Tystnaden, om Ensamheten och Tryggheten, om Lidandet och Tron. Om man lyssnar till Krishnamurti på det rätta sättet utan att låta tankarna flacka - när sinnet är i fullständig ro - så uppenbarar sig plötsligt sanningen i det som är.JEDDU KRISHNAMURTI är en av vår tids största andliga ledare. Han föddes 1895 i Sydindien och uppfostrades i England, där han kom under inflytande av teosofiska kretsar. Tidigt korades han till en Messias, vilket inte hindrat honom från att göra betydande praktiska insatser bl.a. i Röda Korset. Under de senaste femton åren har han företagit resor i Amerika, Australien, Indien och Europa och överallt har människor fått möta honom för att fritt och spontant diskutera sina problem med honom. För närvarande är han bosatt i Indien.Omtryck av boken som trycktes 1960 av Bonniers boktryckeri.Texten ovanför om Krishnamurti är tagen från omslaget och är därför inte tidsenlig.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,90 MB

FILNAMN: Tankar om livet : problem som möter varje människa - med djup insikt tolkade av en av världens andliga ledare.pdf

ISBN: 9789185925209

UTGIVNINGSDATUM: 2008-01-01

Vill du läsa Tankar om livet : problem som möter varje människa - med djup insikt tolkade av en av världens andliga ledare pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren J Krishnamurti. Att läsa Tankar om livet : problem som möter varje människa - med djup insikt tolkade av en av världens andliga ledare online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Tankar kring Livet

Det är dina tankar som skapar din positiva eller negativa värld. Båda är illusioner. Dina medmänniskor har sina verkligheter sedda genom sina ögon. I sig själv ser man andra. Man ser det man söker. Våra medmänniskor är en illusion av våra egna tankar. Det finns lika många illusioner om varje människa som det finns människor.

Tankar om livet problem som möter varje människa : med ...

Med hjälp av färdigheter i medveten närvaro kan vi öka vår förmåga till själviakttagelse och vår medvetenhet om vad som sker i vårt inre - vilka tankar och känslor vi har. Med färdigheter i medveten närvaro avses att rikta uppmärksamheten mot något specifikt, utan att värdera något, utan att döma och i denna stund.

Våra kolonier - de vi hade och de som aldrig blev av
Digital demokrati? Partierna i en ny tid
Kompass historia Frihetstiden Läsebok
Upptäck Historia Lärarhandledning
Läs mig som läser er : texter om Lars Ahlin 1943-2009
Greve Draculas bortglömda slott
Havet under oss
Tidningsförsäljerska i metrotunneln
Doft av lavendel
Mellan det förflutna och framtiden : åtta övningar i politiskt tänkande
Den skelögdes son : en berättelse om Gnaeus Pompejus Magnus
Lille lorden
Fientliga bud : teorierna, maktspelet, kortsiktigheten