Mose och uttåget - saga eller historia? PDF

Skopia.it Mose och uttåget - saga eller historia? Image
BESKRIVNING
Mose och uttåget - saga eller historia? På ett ödmjukt och klarläggande sätt redogör Lars-Åke Nyberg för utombibliskt material som kan sättas i förbindelse med Israels barns vistelse i Egypten och uttåget därifrån. Han låter läsaren få tid att begrunda vad källmaterialet innehåller och är därför försiktig med snabba slutsatser. Det är ingen lätt uppgift att tränga in i och tolka detta material, eftersom det råder viss osäkerhet om bl.a. vilka hyksos-folket var och inte minst hur de egyptiska dynastierna ska tidsbestämmas.Nyberg manövrerar elegant mellan olika blindskär. Med klara belägg visar han t. ex. att Ramses II på 1200-talet f. Kr. inte kan vara uttågets farao, en tanke som gång på gång förs fram. En annan ofta framförd teori är att uttåget ur Egypten aldrig hänt i verkligheten och att det aldrig ägde rum någon erövring av Kanaan så som Bibeln beskriver det. Det är bara påhittat "för att inspirera", kan det heta. Nyberg visar hur ohållbar denna teori och liknande bibelkritiska teorier är. Det är tragiskt när t.o.m. kyrkoledare okritiskt sväljer bibelkritikens skepticism mot de bibliska händelsernas historicitet. Nyberg skriver med rätta: "Om Uttåget är påhittat inspirationsmaterial - vad är det då som säger att inte hela Nya testamentet också bara är påhittat inspirationsmaterial?" Kan kristna bortse från bibelkritiken mot Gamla testamentet med orden: "Vi har ju Nya testamentet kvar", frågar Nyberg. Visar inte bokutgivning i vår tid att böcker blir bästsäljare som presenterar en annan Jesus än den som evangelierna berättar om? Nyberg avslutar sin bok med att konstatera att det utanför Bibeln finns stöd för * att ett semitiskt folk flyttade tillsammans med sina fårhjordar från Kanaan till Gosen i Egypten * att de under en tid hade en ledande ställning i Egypten * att det senare fanns ett stort antal semitiska slavar där * att många spädbarn dödades * att Egypten drabbades av plågor och att israeliterna drog ut ur Egypten under ledning av Mose * att Jeriko var en starkt befäst stad, att murarna föll och staden därefter låg öde i många hundra år. Det är väl använd tid att studera det material som Nyberg gör lättillgängligt i denna bok. Det Bibeln berättar är väl förankrat i historien.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,76 MB

FILNAMN: Mose och uttåget - saga eller historia?.pdf

ISBN: 9789186683603

UTGIVNINGSDATUM: 2014-12-17

Mose och uttåget - saga eller historia? är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars-Åke Nyberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Mose och uttåget - saga eller historia? online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Uttåget ur Egypten — myt eller fakta?

Den bibliska historien om uttåget ur Egypten föregås av att Mose efter sin födsel adopteras av kungen i Egypten, och att israeliterna är förslavade. När Mose är 40 år lämnar han Egypten för att leva i exil i Midjan där han efter ytterligare 40 år får instruktioner av gud att återvända till Egypten och befria israeliterna. Mose lyckas befria israeliterna och lämnar tillsammans ...

Mose - historisk person eller myt? - JW.ORG

Mose och uttåget ur Egypten (1300-1200 f.Kr) Israeliterna (Jakobs släkt) hade det bra under en lång period i Egypten, men sedan erövrades landet av nya härskare och folket fick det sämre. Den nya faraon (kungen) ville bygga nya städer och behövde därför mycket arbetskraft.

I skuggan av välfärdssamhället
Alma C Svar på tal till 3 uppl.
Synd och skatt. ESO-rapport 2019:2 : En ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
8 bitar på 80-talet : Nintendos marsch in i de svenska hemmen
Knivlagen : bakgrund och tillämpning
Klarspråk lönar sig : handbok för ett effektivt klarspråksarbete
Förskola för de allra minsta : på gott och ont
Bön för Tjernobyl : krönika över framtiden
Kärlek & 6 : Från pirr till petting
Passivhus : en handbok om energieffektivt byggande
Lucky Strike : svenska krigsbrudar, krigsbarn och allierade flygare. Brottstycken från ett land i skuggan av kriget
Helenas hämnd