Murning, putsning och plattsättning PDF

Skopia.it Murning, putsning och plattsättning Image
BESKRIVNING
Bygg 360 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Materialet omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sina sammanhang. Läs mer Digitala paket I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb. Du kan välja bland följande digitala paket: - Digitalt paket Allt innehåller alla 13 faktaböckerna i serien Bygg 360 och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Bas är anpassat för de gemensamma kurserna i år 1. Paketet innehåller fem digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Trä är anpassat för inriktning träarbetare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Betong är anpassat för inriktning betongarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Anläggning är anpassat för inriktning anläggningsarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Mur är anpassat för inriktningarna murare och plattsättare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Måleri är anpassat för inriktningen målare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Golv är anpassat för inriktningen golvläggare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. Bygg 360 Pluswebb Bygg 360 Pluswebb utgör ryggraden i Bygg 360-konceptet, och omfattar åtta delkurser som täcker in årskurs 1-3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Samtliga kurser svarar mot Skolverkets kursplaner. Här finns arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner. Bygg 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel, och vi har tagit hänsyn till att utvecklingen inom byggbranschen tenderar att bredda yrkesområdena. Läs mer om Bygg 360 Pluswebb längre ned. Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker) Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan eleverna dessutom lyssna till dem. Läs mer om våra faktaböcker för Bygg- och anläggningsprogrammet längre ned. BYGG 360 PLUSWEBB Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Bygg 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även göra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Avslutningsvis redovisar eleverna sitt arbete och går igenom de olika momenten tillsammans med dig som lärare. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, samt planerings- och undervisningsmaterial. Bygg 360 Pluswebb innehåller: - Interaktiva och självrättande övningsuppgifter - Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete - Reflekterande inlämningsuppgifter - Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer - Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter - Ordlista med översättningar till engelska Bygg 360 Pluswebb omfattar

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,99 MB

FILNAMN: Murning, putsning och plattsättning.pdf

ISBN: 9789147085064

UTGIVNINGSDATUM: 2010-03-11

Vill du läsa Murning, putsning och plattsättning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Michael Åhström. Att läsa Murning, putsning och plattsättning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Murning, putsning och plattsättning - - Hitta läromedel

Faktabok: Murning, putsning och plattsättning tar upp regler och förutsättningar för arbete med murning, putsning och plattsättning så att det blir rätt från början. Den tar även upp historik materialkunskap och vilka konsekvenser det får om man inte gör rätt.

Hjälp med murning och plattsättning - Hantverkare.se

Murslevar för murning, putsning och plattsättning. Här har vi samlat murslevar för murare, plattsättare och andra hantverkare. Våra murslevar är tysktillverkade och har stålblad och skaft av högsta kvalité.

Svenska-Slovenska Bilduppslagsbok med djur för tvåspråkiga barn
Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia
Modeller för finansiell planering och analys
Skatten på Trollholmen
Striden i apgrottan
Låt de gamla drömmarna dö
En främling ombord
När känslan tar över- : sexualitet-utvecklingsstörning-autism
Konsten att leva innerligt : Existentialism för den moderna människan
Förlusten av Finland 200 år
42 Arkösund Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
På väg till ett möte : en resa i inre och yttre landskap i Languedoc
Det urbana rummet