Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin PDF

Skopia.it Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Image
BESKRIVNING
Denna tionde upplaga av Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin utgör en grundlig bearbetning av det populära verket. Samtliga kapitel har reviderats och kapitlen om tolkning av analysresultat, vatten, elektrolyter, blodgaser, mag-tarmkanalen och immunologi har skrivits om från grunden; allt i samarbete mellan verksamma inom klinisk farmakologi, klinisk immunologi och klinisk kemi.Kunskapsfragment inom medicin, inklusive klinisk kemi, är lättillgängliga på nätet men ger sällan den helhetsbild som behövs för en djupare förståelse och därmed optimal användning av laboratorie analyser. Denna bok ger en sådan helhetsbild och kan användas såväl för att slå upp fakta om specifika analyser som för att förstå de sjukdomsmekanismer som är av betydelse för beställning och tolkning av laboratorieresultat.Texten är organiserad utifrån kliniska problemområden och i balansgången mellan inslagen av laboratorium och medicin har tonvikten lagts på det medicinskt-diagnostiska snarare än på det laboratorietekniska. Fokus ligger på förståelsen av preanalytiska och analytiska faktorer vid tolkningen av laboratorieresultat samt av förståelsen av prevalens, sensitivitet, specificitet och liknande begrepp i det diagnostiska arbetet.Föreliggande bok förväntas även fortsatt komma till god användning på avdelningar, mottagningar och vårdcentraler - överallt där man behöver ta laboratorieprover och tolka provsvar - men också bland studenter i medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap och besläktade kunskapsområden.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,22 MB

FILNAMN: Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin.pdf

ISBN: 9789144119748

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-05

Vill du läsa Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Elvar Theodorsson,Maria Berggren Söderlund,Charlotte Becker,Anders Grubb,Lars-Olof Hansson. Att läsa Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Arkiv - NFKK

Denna tionde upplaga av Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin utgör en grundlig bearbetning av det populära verket. Samtliga kapitel har reviderats och kapitlen om tolkning av analysresultat, vatten, elektrolyter, blodgaser, mag-tarmkanalen och immunologi har skrivits om från grunden.

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin

Klinisk kemi i praktisk medicin används som kurslitteratur för läkare, biomedicinska analytiker och biomedicinare sedan 40 år tillbaka. Den finns på avdelningar, mottagningar och vårdcentraler - överallt där man behöver ta prover för kliniskt kemiska analyser och tolka deras resultat.

Plugga 52 smarta fakta på toa
Undren i Lourdes
Lika i döden
Kattöga
Amazonia : den framtida värld där kvinnor styr
De tre hemlösa
Knips
Nedstigen ängel : Dikter
Freddys agentur
Stockholm, städerna och resten
Digitalteknik - Teori och praktik
Sagan om kommunen som glömde
När äventyret väntar
Hårdast bland de hårda : en kavalleriofficer i fält