Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom PDF

Skopia.it Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom Image
BESKRIVNING
Teorier fungerar som hjälpmedel för att vi skall kunna förstå en människa i livets olika förhållanden. Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse. Följande teoretiker presenteras: Sigmund Freud och psykoanalysen Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln John Bowlby och anknytningsteorin Abraham Maslow och den humanistiska psykologin Georges Kellys kognitiva personlighetsteori Jean Piagets teori om den intellektuella utvecklingen Aaron Antonovsky och den salutogenetiska modellen Kristeorier Varje kapitel kan läsas självständigt och är uppbyggt kring följande struktur: Inledning och kortfattad biografi. Människo- och vetenskapssyn. Relevanta delar av teorin. Anknytningsaspekter för hälsa och sjukdom. Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och högskolor, som t.ex. grund- och fortbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt arbetsledare inom social omsorg. Boken kan även med behållning läsas av kliniskt verksamma personer, och av den intresserade allmänheten.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,51 MB

FILNAMN: Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom.pdf

ISBN: 9789144083629

UTGIVNINGSDATUM: 2012-10-12

Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maare Tamm. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Vill du sälja 'Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom ...

Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom / Maare Tamm. Tamm, Maare, 1935- (författare) ISBN 9144041004 2., [rev. och utök.] uppl. Publicerad: Lund ...

Vill du sälja 'Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom ...

Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom / Maare Tamm. Tamm, Maare, 1935- (författare) ISBN 9789144083629 3., [rev.] uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur ...

Åsa-Nisse - Nu blåser vi fjärsman!
TÄNK OM - Du stressar i onödan
Fotbollens kom-ihåg-kalender 2018
American Hotel
En ung flickas bekännelse
Döden skriver svenska
Värdet av en kram
Familjen Knas räddar Drutten
Här är jag! Vem är du? : om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn
Konkurrensreglerna i klartext
Thor Heyerdahl 48 år, 169 besökta länder