Straffprocessuella tvångsmedel PDF

Skopia.it Straffprocessuella tvångsmedel Image
BESKRIVNING
Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som används i brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstanke om brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilket i sin förlängning kan leda till anhållande och häktning. Som andra exempel kan nämnas reseförbud, kvarstad, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Utöver detta finns även hemliga tvångsmedel. Till dessa räknas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Då en utredning inleds vet man ofta inte vem som har begått brottet, men man kan ha mer eller mindre starka misstankar. Styrkan i misstanken, misstankegraden, styr möjligheten att använda sig av de ovan nämnda tvångsmedlen. I denna sjätte upplaga har beaktats lagändringar, ändringar i olika FAP-artiklar, JO-fall och rättsfall fram till den 1 juli 2018. De lagändringar som har skett har först och främst skett i 27 kap. Av speciellt intresse är ändringen av 28:12 där det från och med den 1 juli 2017 är tillåtet att kroppsbesiktiga för att utreda den misstänktes ålder om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Juris doktor Gösta Westerlund - före detta universitetslektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och före detta huvudlärare vid Polishögskolan i Sörentorp förklarar i denna bok bestämmelserna och hur de ska tillämpas. Boken har skrivits på ett sådant sätt, att den ska kunna användas av elever på våra polishögskolor, yrkesverksamma poliser, civila utredare inom polisen men även av andra verksamma inom rättsväsendet samt inte minst av en kunskapstörstande allmänhet. Westerlund, som skrivit flera uppskattade läroböcker, kan som få förena den praktiska verkligheten med rättsvetenskaplig noggrannhet och skärpa.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,40 MB

FILNAMN: Straffprocessuella tvångsmedel.pdf

ISBN: 9789172237582

UTGIVNINGSDATUM: 2018-11-21

Vill du läsa Straffprocessuella tvångsmedel pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Gösta Westerlund. Att läsa Straffprocessuella tvångsmedel online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Tvångsmedel

Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har lagstiftningen om hemliga tvångsmedel förändrats väsentligt och nya möjligheter att använda vissa andra tvångsmedel tillkommit.

Straffprocessuella tvångsmedel (Häftad) • Se priser (4 ...

Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har lagstiftningen om hemliga tvångsmedel förändrats väsentligt och nya möjligheter att använda vissa andra tvångsmedel tillkommit.

Pandemi : myterna, fakta, hoten
Det amerikanska löftet : Barack Obamas väg till Vita Huset
När jag var osynlig
P.S.
Smekmånad
Till Brooklynbron och andra dikter
Astrologiguide för relationer CD-Rom
Bålehus : om skånskt skiftesverk
Frusen fjäril
En kritisk betraktelse : om socialdemokratins seger och kris
Vingdöden : en saga om människan