Utmaningarna mot demokratins skola PDF

Skopia.it Utmaningarna mot demokratins skola Image
BESKRIVNING
"Demokratins skola" är ett begrepp som de svenska lärarna flitigt använde sig av under 1900-talet för att beteckna den skola som de så stolt hade byggt upp. Under mellankrigstiden utsattes den dock för två stora utmaningar, den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. Denna avhandling undersöker i komparativ form hur de svenska folkskollärarna och läroverkslärarna hanterade dessa båda utmaningar och i förlängningen hur deras ideal och identitet påverkades. Alltsedan mitten av 1800-talet hade den svenska lärarkåren mödosamt lagt grunden till en gemensam kåranda. När den på 1930- och 1940-talen utmanades av de totalitära krafterna blev utopi, modernitet och professionalism starka argument för att försvara den kollektiva identiteten. Den nazistiska utmaningen avvisades entydigt som en dystopi som inte var förenlig med den egna självbilden och de egna värderingarna. Inför den sovjetkommunistiska utmaningen var lärarkåren mer kluven. Det sovjetiska samhället och dess skola sågs till stora delar som en utopi som kunde visa vägen mot framtiden. Där förverkligades de reformpedagogiska idéer som lärarkåren ville genomföra i Sverige. När den sovjetkommunistiska utmaningen däremot hanterades tillsammans med nazismen på ett mer ideologiskt plan blev resultatet ett annat: de stred båda mot demokratins skola och dess ideal. Genom dessa båda utmaningar mognade lärarkårens identitet och ideal, något som påverkade det värdegrundstänkande som utvecklades efter andra världskriget. Per Höjeberg är född 1956. Detta är hans doktorsavhandling i historia vid Lunds universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,19 MB

FILNAMN: Utmaningarna mot demokratins skola.pdf

ISBN: 9789187833717

UTGIVNINGSDATUM: 2016-03-02

Utmaningarna mot demokratins skola är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Per Höjeberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Utmaningarna mot demokratins skola online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Vad är demokrati? | Information om Sverige

Vi ska också titta på olika demokratiska modeller samt några etiska och demokratiska dilemman. ... Utgångspunkten är att samtal mellan olika parter ska föras och att dessa sedan ska sammanfogas eller ställas mot varandra genom argumentation. ... Demokratins mekanismer, Liber, 2003 SOM-institutet, Demokratitrender, ...

Skolan måste stå upp för demokratin | Dagens Samhälle

demokratiska utmaningar. Båda aktörerna har bl.a. skolan som målgrupp. Vidare kunde kommittén initialt konstatera att regeringen, mot bakgrund av de senaste årens växande hot mot demokratin, redan hade beslutat om ett stort antal demokratistärkande uppdrag för ett flertal myndigheter.

Geniala och galna vapen
Agentens pojk i Igelstorp
Den röda jorden
Sen åt vi grillad fisk och hånglade (Där det händer)
Miljökommunikation : aktörssamverkan och processledning
Den andra maskinåldern
Styrketräning : en anatomisk guide
Spänningsbehov
After S4A4 För evigt
En sista natt ; Ljuva lockelser
Kung Leopolds Vålnad