Miljöbedömningar. Ds 2016:25 : PDF

Skopia.it Miljöbedömningar. Ds 2016:25 : Image
BESKRIVNING
Föreslår bl.a. ett nytt 6 kap. miljöbalken, en ny miljöbedömningsförordning och följdändringar i sektorslagstiftning. Det övergripande syftet med förslaget är att dels genomföra de senaste ändringarna i det s.k. MKB-direktivet och i övrigt tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden, dels effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Därigenom ges förutsättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska tidsåtgången och den administrativa bördan vid miljöprövningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,66 MB

FILNAMN: Miljöbedömningar. Ds 2016:25 :.pdf

ISBN: 9789138244777

UTGIVNINGSDATUM: 2016-07-27

Miljöbedömningar. Ds 2016:25 :-boken skrevs 2016-07-27 av författaren Miljö-Och Energidepartementet. Du kan läsa Miljöbedömningar. Ds 2016:25 :-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Miljö-Och Energidepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

DS: Miljöbedömningar (DS 2016:25) - Altinget: rikspolitik

3. Remiss Miljöbedömningar Ds 2016:25 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Det övergripande syftet med Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) är att dels genomföra de senaste ändringarna i det s.k. MKB-direktivet och i övrigt tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och

PDF Yttrande avseende Ds 2016:25, Miljöbedömningar

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) REMISS Publicerad 11 oktober 2016 Ladda ner. Remissvar 168-2016.pdf (PDF: 149.8 kB) Ansvarig handläggare. Nicklas Skår; Avsändare. Miljö- och energidepartementet . Externt diarienummer. M2016/1849/R . Svenskt Näringslivs diarienummer. 168/2016. 0.

Bakom garden : ett boxarliv i tio ronder
Av vita element kysst
Bröllopsfesten
Patternized. Paper pad book : for all kinds of artwork
Små pikanta dråp
Vår hund Oogy : det är insidan som räknas
Bikeriders for Jesus : möt Preacher Mike & the Christian Crusaders
Stamtavla
Glastronen (Första boken i Glastronen-serien)
Mordet på en europamästare
Den stora berättelsen
Onsdagsondska
Kvinnan som sålde hästar
Järngreppet - en novell