Ersättning vid personskada 2018 PDF

Skopia.it Ersättning vid personskada 2018 Image
BESKRIVNING
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial och handläggningsstöd för alla som arbetar med skadeståndsrättslig ersättning vid personskada: personskadereglerare, advokater, biträdande jurister och domstols -jurister. Den vänder sig också till patientföreningar och till studenter vid universitet och högskola.Boken inleds med två kapitel om grundläggande personskade- och ersättningskunskap. Därefter behandlas samtliga ersättningsposter samt centrala frågor som omprövning, preskription och ränteberäkning. Handläggning, med sakfrågor som t.ex. ombud, sekretess och nämnd prövning, behandlas i en egen del tillsammans med ett kapitel om praktiskt skaderegleringsarbete. Därutöver har Ersättning vid person skada ett kapitel om samordningsförmånerna samt vad som snarast är en egen "bok i boken" om medicin i skaderegleringen. Tillgång till en digital version av Ersättning vid personskada ingår. Den digitala utgåvan - som är fullt sökbar och går att arbeta med som en "vanlig" bok, dvs. stryka under, göra anteckningar och lägga in bokmärken i - nås med hjälp av en kod på insidan av bokens pärm.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,86 MB

FILNAMN: Ersättning vid personskada 2018.pdf

ISBN: 9789144122045

UTGIVNINGSDATUM: 2018-04-24

Vill du läsa Ersättning vid personskada 2018 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Madeleine Randquist. Att läsa Ersättning vid personskada 2018 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Avtal om ersättning vid personskada - Psa

Missat försäkringsersättning vid personskada - så får du ut dina pengar! För dig som har varit med om en olycka finns risken att du missat ersättning som du faktiskt är berättigad till. Att sätta sig in i försäkringsvillkor tar nämligen inte bara tid och energi utan kan också kräva en hel del kunskap.

Ersättning för kostnader vid personskada

Betänkande om skadestånd vid personskada. Reformarbetet på skade ståndsområdet har hittills resulterat i skadeståndslagen och lagstiftningen om värdesäkring av skadeståndslivräntor. Turen har nu kommit till en över syn av personskadereglerna i skadeståndslagen. Vid lagens tillkomst överfördes dessa regler utan saklig ändring från 6 kap. strafflagen, där de i stort sett ...

Pedofilen : en berättelse
Delicious : bakverk för en godare höst och vinter
Mellan dig och mig
Den oändliga familjen
Google från insidan
Spotlight 9 Elev-cd
Tonårsdrömmar : Noice, Hasse & jag
Gangsterprinsessan
99 hacks : från massproducerat till genuin inredning
Jordstorm
Hemsjukvård
I djävulens sällskap