Mänsklighetens problem PDF

Skopia.it Mänsklighetens problem Image
BESKRIVNING
Mänskligheten genomlever för närvarande en mycket svår kris som ur esoteriskt perspektiv är förknippad med övergången från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder. Krisens yttringar är många, som till exempel miljöförstöring, resursförödelse, kulturell och religiös separatism, globala ekonomiska orättvisor och rasmotsättningar. Och den är så allvarlig att mänsklighetens undergång hotar. Denna utmaning mot mänskligheten erbjuder samtidigt ett gyllene tillfälle till ett andligt genombrott. Nyckeln till problemens lösning är nämligen att mänskligheten överbryggar klyftan mellan den andliga och den ekonomiskt-politiska världen. Enligt denna bok kan detta överbryggande endast ske genom att mänskligheten tillämpar den goda viljan på sina problem, ty den goda viljan är den lägsta aspekten av Guds körlek. Så genom att människorna uttrycker god vilja mot varandra inom alla olika områden av livet återupprättas det gudomliga energiflödet och kärleken blir en konkret verkande kraft även i den ekonomiskt-politiska verkligheten. Bokens huvudinnehåll är en systematisk genomgång av hur den goda viljan bör tillämpas på olika mänskliga problem. Dess budskap är därför utomordentligt angeläget, för "om den goda viljan verkligen tillämpades skull detta revolutionera världen". En värld präglad av rättvisa, välstånd, fred och andlig blomstring skulle därmed bli verklighet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,63 MB

FILNAMN: Mänsklighetens problem.pdf

ISBN: 9789186338121

UTGIVNINGSDATUM: 1992-03-01

Vill du läsa Mänsklighetens problem pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Alice A Bailey. Att läsa Mänsklighetens problem online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Allmänningens dilemma - Wikipedia

Mänsklighetens stora problem - hur förvara ÖVERSKOTTET? Ekonomi Kultur Rättsväsende. 2008 10 11 Avancemang 4 kommentarer till Mänsklighetens stora problem - hur förvara ÖVERSKOTTET? Ända sedan mänskligheten ändrade ekonomi (från jägar-samlare till jordbrukare fr o m 10,000 f kr) ...

LIBRIS - "Mänsklighetens största probl...

Problemet var att inte bara påväxten förgiftades, utan även övrigt liv i vattnet. Läs mer. Läkemedelsrester. En ganska stor del av de läkemedel vi äter passerar genom våra kroppar och åker ut med avloppsvattnet. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen.

Slummer - Del 8
Hej litteraturen! - Elevpaket (Bok + digital produkt)
Ett liv i motvind
Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning. : Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)
Det fackliga förtroendet : en studie av ombudsmän och experter 1950-1991
Texter
Maskrosungen
Materien gör motstånd : fadern, sonen och den helige Anders
Lejonagendan : framgångsrikt ledarskap genom stark hälsa och mental träning
Tonårsdrömmar : Noice, Hasse & jag
Archive of visions and actions : contemporary art from Sweden
Ingemar Modigs uppvaknande
Elfriede
Ordens negativ : till Anders Olsson
Till vänsterpopulismens försvar
Solsvärta